Arbete & Entreprenörskap Stockholm

Arbete & Entreprenörskap Stockholm

AW_logo

”Vi möjliggör för unga och utvecklar samhället med attraktiv kompetens”

-Fryshuset Arbete & Entreprenörskap

Vi utvecklar samhället med attraktiv kompetens. Vi engagerar unga i verksamheter som stärker dem och ger relevanta erfarenheter, färdigheter och kontakter som en förberedelse inför nästa steg i livet – arbete!HOS OSS HITTAR DU:

 


Motet

Ungdomsdrivet
Vi arbetar med att få unga människor och företag att mötas för att inspirera till samarbeten inom entreprenörskap och arbetsliv. Vi vill bygga broar, riva murar och skapa möten mellan personer som sällan möts. Vi jobbar för ett mer öppet och inkluderande samhälle där mångfald på den svenska arbetsmarknaden är en självklarhet och där mötet i sig är ett verktyg för att nå dit.  

 


Fryshusandan_ungdomsdrivet copyFryshusandan
Som medlem i Fryshusandan har du möjlighet att söka stöd för ungdomsdriven aktivitet. 
Ungdomsdriven är sammanhang där unga syns, hörs och räknas. Konkret innebär det att målgruppen unga är involverad i hela eller väsentliga delar av processer, från att komma på en idé till att förverkliga och genomföra den. Vuxna spelar viktiga roller som coacher, handledare, beslutsfattare och andra typer av möjliggörare.  Bli medlem hos Fryshusandan och sök aktivitetesstöd här!

 


Mpower_Cerise_Svart_RGBMpower
Att vi kan leva i ett tryggt samhälle är allas vårt ansvar. I utbildningsprogrammet Mpower får unga kvinnor och män verktyg att kunna kanalisera sitt engagemang för att skapa ett tryggare och mer inkluderande samhälle.
I Mpower får du möjlighet att stärka dig själv, stärka samhället och stärka andra.
Vill du gå utbildningen? Anmäl dig här!

 

 


Fryshuset Sommarjobb Projektledning och Event

PrintFryshuset Sommarjobb är en möjlighet för dig som ung att få din första arbetslivserfarenhet, som utgår ifrån just dina intressen och styrkor. Genom sommarjobbet får du en utbildning i projektledning och eventarrangörskap, du får träffa personer som jobbar i branschen och praktisk erfarenhet i att jobba med ett riktigt case. Fryshusets sommarjobb är ett sammarete mellan Fryshuset och Stockholm stad.

Läs mer om Fryshuset sommarjobb här!

 

 


SUVAS – Jobbtorg 

Är du mellan 20 och 29 år och saknar jobb eller annan sysselsättning? Känner du att du behöver stöd och vägledning för att komma vidare? I Stockholm finns det fyra Jobbtorg som har särskild kompetens för att arbeta tillsammans med dig som är ung och arbetssökande. Till Skärholmen, Vällingby, Kista och Globen är du välkommen att komma och prata om din framtid. Genom Jobbtorg Unga har du möjlighet att få stöd av en coach, studie- och yrkesvägledare eller matchare. Du kan också ta del av våra olika insatser för unga vuxna. 

 


JetSkill
JetSkill är plattformen där du som ung antar roliga utmaningar och samlar meriter, skills och referenser inför framtiden. Anta utmaningar i olika svårighetsgrader skapade av kända profiler, företag, organisationer och kommuner och bygg din personliga JetSkill-profil.Genom att anta roliga utmaningar och genomföra dem kan du inte bara vinna feta priser utan du får även erfarenheter, skills och referenser att sätta på CV:et.

 


Camp Connect
Fryshusandan arrangerar årligen Sveriges största entreprenörsläger, Camp Connect. Ungdomsverksamheter från hela landet samlas för att ta del av olika aktiviteter, seminarier och föreläsningar.  Camp Connect är en social, utvecklande och lärorik upplevelse med fokus på ungt entreprenörskap, där unga gör och vuxna möjliggör. Fryshusandans medlemmar deltar kostnadsfritt. Läs mer om Camp Connect här!


Sveriges USUE_logga_AEngdomsentreprenör
Sveriges Ungdomsentreprenör är Fryshusets initiativ för att lyfta unga entreprenörer och streetsmarta ledare. Vi arbetar aktivt med att lyfta morgondagens stjärnor för att skapa ett inkluderande samhälle där alla får utrymme att stråla. Tävlingen är öppen till och med den 26 oktober. Nominera dig själv eller en vän och var med och tävla om exklusiva priser från Fryshusets företagspartners, som utifrån sina kompetenser och nätverk hjälper dig att förverkliga just dina idéer.

 


 up_&_coming_logoUp & Coming

Vi erbjuder ett exklusivt mentorsprogram som ger dig en djupare insikt kring hur Streetsmart kompetens kan ge ditt företag en möjlighet till ökad konkurrenskraft och tillväxt globalt. Vårt mentorsprogram kommer att ge dig en ökad medvetenhet och en djupare insikt kring ditt ledarskap, dina värderingar och din personliga utveckling. Vi skapar kompetenshöjande möten mellan Streetsmarta ledare och etablerade ledare inom Svenskt näringsliv.

 


mekaCykel_fryshusetMeka Cykel

Vi tar emot, rustar upp & säljer cyklar som annars skulle skrotas. Vi tar till vara på det som kan återanvändas. Tre äldre cyklar blir som en ”ny”. Verksamheten syftar till att ge personer, med intresse för mekande, möjlighet att skaffa sig erfarenhet, utveckla entreprenörskap och få en sysselsättning.

 


Fryshuset Raketcropped-Raketen-ny-logga942x220
Raket är en verksamhet som tror på respektfulla möten människor emellan där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.Vårt uppdrag från arbetsförmedlingen är att skapa sysselsättning åt människor som varit arbetssökande i 450 dagar eller längre och är inskriven i Jobb- och Utvecklingsgarantin.


 VI ERBJUDER FÖRETAG OCH OFFENTLIG SEKTOR:


Ungdomsdrivna aktiviteter Unga arrangerar och genomför skräddarsydda event för ert företag med handledning av Fryshuset. Ett konkret uppdrag som ger unga en första ingång till arbetslivet.

WorkshopEn kreativ workshop utifrån ungas perspektiv – se företagets utmaningar och lösningar med nya ögon, samtidigt som ni arbetar utifrån vårt ungdomsdrivna arbetssätt. Utifrån era behov skräddarsyr vi ett upplägg och involverar unga i alla delar av processen.

MentorskapGenom våra ungdomsdrivna aktiviteter och vår ledar- och entreprenörkspasutbildning Mpower, får unga driva och genomföra sina egna projekt. Som mentor blir du en vuxen förebild som får följa med på en ung persons resa. Din uppgift som mentor är att fungera som stöd och bollplank åt en ung person under idéprocess, planering och genomförande av aktivitet/projekt.

Up & Coming Excutive Program – Beredda dina kunskaper kring Streetsmart kompetens och få en ökad medvetenhet och en djupare insikt kring ditt ledarskap, dina värderingar och din personliga utveckling.

Rapporter Anlita oss för att göra en kartläggning över ungas situation och framtidsutsikter, utifrån ett Fryshusperspektiv. Vad finns det för framgångsfaktorer för anställningsbarhet, och hur ser det ut för unga kontra arbetsgivare? Vilken roll spelar ungas boendeplats för känslan av möjligheter i samhället, och hur skapar vi bättre förutsättningar för inkludering? Ta del av våra tidigare kartläggningar/rapporter.

Erbjudande AE Stockholm folder
För mer information kontakta: petra.astrom@fryshuset.se


I MEDIA:


Om Sveriges Ungdomsentreprenör:
“Jag blev verkligen berörd på djupet” –
Helène Sahlin, HR-direktör SVT

Up & Coming Excutive Program:


 

Vi som arbetar här:

Maj Pettersson – Projektledare Omvärldsanalys och Utredning
Linda Åldal – Kommunikatör
Mattias Andersson – Projektledare Ungdomsdrivet och Event
Kathy Santos – Projektledare Utbildning
Fatima Åsard – Projektledare Försäljning och Marknad
Ahmed Abdirahim – Utbildare och Föreläsare
Thomas Almgren – Verksamhetsansvarig Raket och Meka Cykel
Michelle Stewart – Projektledare Uppsökande och Arbete
Lotta Backman – Försäljning och Arrangemang
Petra Åström – Verksamhetschef
Stefan Sylvendahl – Jobbcoach
Karim Aamer – Projektledare Ungdomsdrivet
Rebecka Ahlner – Verksamhetsansvarig Mpower