GetFileAttachment-4
Europeiskt samarbetsprojekt Now We Meet

¨Now we meet¨ är ett samarbetsprojekt mellan Fryshuset, Tähe Youth Club i Estland och Diakonisches Werk Würtzburg e.v. i Tykland, finansierat genom Erasmus+ program. Samarbetet som pågått under arton månader har varit väldigt lyckosamt och resulterat i två internationella utbyten, samt utveckling och spridning av nya arbetsmetoder.

Under sommaren avslutades samverkansperioden för projektet vars mål är att minska socialt utanförskap bland barn som riskerar att halka efter och hamna i ett utanförskap genom att utveckla och utvärdera våra arbetsmetoder.

Här hittar ni en utvärdering av projektet på engelska>>Nowwemeet

 

GetFileAttachment

GetFileAttachment-2

GetFileAttachment-3