Vilka verksamheter vi erbjuder

Fryshuset i Malmö

BEM- Barn till Ensamma mammor
BEM erbjuder ensamstående mammor som har barn mellan 0-18 år barnvänliga, kostnadsfria och inspirerande aktiviteter. BEM vill genom utbildning och inspiration ge konkret stöd i vardagen och en extra guldkant i tillvaron till socioekonomiskt utsatta mammor.

 

Elektra
Elektra arbetar mot våld och förtryck i hederns namn, där hot, isolering och förskjutning används som ett sätt att kontrollera en familjemedlems personliga rättigheter, för att upprätthålla familjens heder.

Verksamheten ger utsatta stöd och arbetar förebyggande med attitydspåverkning för unga som har rötter i hederskultur. Detta genom utbildning i mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet i Sharaf hjältar- och hjältinnor.

 

Tillsammans för Sverige
Tillsammans för Sverige vill visa hur religion kan vara en väg till integration med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Tillsammans för Sverige utgår från mänskliga rättigheter.

 

Lös det!
Lös det! är en nystartad verksamhet med fokus på unga som är i riskzonen eller befinner sig i kriminalitet. Målet är att bryta kriminella mönster och beteende för att återgå till samhället genom arbete eller studier.

 

VÄS-Vi Är Samhället
VÄS är en utbildning där ungdomar som oftast har en misstro mot samhället, genom möte och utbildning får en ökad förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar utbildningen pågår under en termin med en träff i veckan.

 

United Sisters
United Sisters arbetar förebyggande och främjande med frågor kopplade till unga tjejers hälsa och rättigheter. Verksamheten skapar trygga rum för självreflektion, bygger gemenskap, uppmuntrar aktörskap, skapar opinion och stöttar tjejer i utsatta situationer. Grunden i United Sisters är vår grupp- och coachverksamhet som leds av engagerade volontärer och som främst riktar sig till tjejer mellan 12-20 år.