Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

18 Nov - Krönika

Fryshuset får innovationsstöd av Postkodlotteriet för utveckling av ny investeringsmodell för preventivt socialt arbete, Social Impact Bonds

Under 2015 kommer ett första pilotprojekt att initieras kring utvecklingen av konceptet Social Impact Bonds (samhällsobligationer) i Sverige. Projektet inleds sedan Fryshuset beviljats åtta miljoner kronor från PostkodLotteriets innovationsfond.

Projektet kommer att pågå under tre år och syftet är att göra samhället bättre genom att söka efter nya möjliga finansieringsmodeller för sociala insatser.

–       Social Impact Bonds är ett systemförändrande instrument – fullt utvecklat ger det helt nya sätt att finansiera preventivt socialt arbete. Jag är väldigt glad över att Fryshuset nu får möjligheten utveckla detta utifrån svenska förutsättningar säger Johan Oljeqvist, VD Fryshuset.

Social Impact Bond är en ny form av investeringsmodell där aktörer från den privata sektorn kan investera i sociala insatser. Modellen går mycket förenklat ut på att en privat aktör finansierar en social insats som drivs av t ex en ideell organisation. När insatsen är avslutad och validerad utifrån ett givet resultat betalas grundinvesteringen tillbaka av en offentlig aktör.

En av utmaningarna i projektet är mätbarheten där Fryshuset under flera år arbetat med utveckling av socioekonomiska redovisningsmodeller i nära samarbete med nationalekonomen Ingvar Nilsson och SEEAB som kommer utgöra en del av valideringen av de sociala insatserna.

Fryshuset kommer i projektet att titta på de geografiska områden där organisationen verkar idag för att inleda pilotprojekt. Just nu är Fryshuset verksamt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar.

Sedan tidigare finns Social Impact Bonds i USA, Storbritannien och Australien.

 

Kontaktperson: Lotta Lundberg, Marknads & Kommunikationschef, Fryshuset
e-post: lotta.lundberg@fryshuset.se
mobil: 0739 50 22 65