Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

19 Jul - Nyhet

Framtidstro – i en tid av ökade motsättningar

Verksamhetsområdet Föredöme & framtidstro

I verksamhetsområdet Föredöme & fram- tidstro arbetar vi för att er unga ska kunna mötas, utvecklas och stärkas som individer. Verksamheterna arbetar särskilt med att nå de unga som andra inte når och mobilisera krafter där andra ser problem.

Vi vill skapa framtidstro i en tid av ökade motsättningar och göra det möjligt för alla unga att synas och stärkas oavsett genus, etnicitet, funktionsnedsättning, religiös bakgrund eller sexuell läggning. Genom verksamheter som Institutet för pluralism och dialog, Elektra, Tillsammans för Sverige och Exit arbetar Fryshuset aktivt med att motverka rasism, främlings- entlighet och hedersrelaterat våld. Inom projektet Oslagbart tar vi oss an destruktiva handlingar och negativa förväntningar bland unga killar som följer i spåren av machonormen och maskulinitet. United Sisters arbetar med att unga tjejer ska få vara sig själva och utvecklas och förändras i positiv riktning. Vi arbetar med olika målgrupper och tar oss an utmaningar som få andra aktörer i samhället vill eller kan lösa.

Ett exempel är verksamheten Passus som hjälper människor att lämna kriminella gäng och/eller en kriminell livsstil, ett annat är Exit som riktar sig till människor som vill lämna den högerextrema miljön.

Vi förebygger våld och utanförskap bland unga i socialt utsatta områden genom att arbeta med närvarande trovärdiga förebilder, på tider och dagar då övriga vuxensamhället inte finns tillgängligt.

GE UNGA KONKRETA ALTERNATIV

Vår kunskap och erfarenhet av att möta och arbeta med målgruppen har blivit en viktig del i vårt opinionsarbete. Fryshuset är en av få aktörer som verkar förebyggande men också den som med vår värdegrund som utgångspunkt och beprövade metoder ger unga en andra chans. Vi står kvar när det stormar som mest. Det ger oss trovärdighet såväl hos målgrupp som hos givaren, uppdragsgivare och andra i närmiljön.