Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

4 Sep - Nyhet

Fryshuset i Husby gästade SCIS (Statliga Chefer i Samverkan)

Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar eftersom vi är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. För att uppnå hållbara resultat som har en samhällsförändrande effekt behöver fler olika aktörer samverka.

Därför är vi glada över att vi i tisdags blev inbjudna till utbildningen SCIS (Statliga Chefer i Samverkan) för att berätta om hur Fryshuset i Husby arbetar för att öka ungas känsla av trygghet och delaktighet.

Fryshuset fick förmånen att inleda eftermiddagen med att berätta om vikten av att bygga upp och bevara relationer mellan myndigheter, privata aktörer och civilsamhället. Vi presenterade Lugna Gatans trygghetsskapande arbete tillsammans med unga själva och Olivia Ström, vår unga ambassadör, berättade om hur det är att växa upp i förorten, om vikten av förebilder och att det finns så mycket mer av förorten än det som syns idag.

Gruppsamtalen efteråt sådde frön till tankar om hur myndigheter och civilsamhället kan samverka för att uppnå fler positiva effekter i förorten. Insikter som var och en av deltagarna kan ta med sig tillbaka till sina organisationer. Samtalen handlade bland annat om hur myndigheter kan bidra med till exempel mentorskap, positiva förebilder, en mer nyanserad bild av förorten och en större mångfald på arbetsplatserna. De mellanmänskliga mötena genomsyrade de flesta samtal.

– Vi upplevde ett stort engagemang och vilja att medverka till att unga lyfts och stärks på ett positivt sätt i förorten. I höst kommer vi bjuda in deltagarna till fler tillfällen så att vi kan fortsätta samtalen, säger Payam Boroodjeni, platschef för Fryshuset i Husby.

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att öka ungas känsla av trygghet och delaktighet och hur du kan samarbeta med oss? Kontakta husby@fryshuset.se.