Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

12 Jul - Nyhet

Unga gör – vuxna möjliggör

Verksamhetsområdet Arbete & Entreprenörskap

Inom verksamhetsområdet Arbete & entreprenörskap är syftet dels att sänka trösklarna för ungas inträde på den reguljära arbetsmarknaden och dels att ge unga möjligheter till konkreta, praktiska och meriterande erfarenheter som går att använda vidare i livet.

Fryshuset arbetar för att stärka ungas förståelse för arbetsmarknadens och näringslivets villkor och vice versa. Många av våra verksamheter, som exempelvis Mpower, Sveriges Ungdomsentreprenör och Startklar samverkar därför aktivt med näringsliv, myndighet och arbetsgivare.

UNGDOMSDRIVNA AKTIVITETER

Aktiviteterna i verksamheterna är ofta ungdomsdrivna. Det innebär att unga är involverade i hela processen, från att komma på en idé till att förverkliga och genomföra den. Vuxna har roller som handledare, beslutsfattare och andra typer av möjliggörare. De ungdomsdrivna aktiviteterna bidrar till att ungas driv, idéer och kompetenser tas tillvara och bidrar till att öka deras inflytande över att skapa sig sysselsättningar. Efter de genomförda ungdomsdrivna aktiviteterna får unga nya kontakter, ett större nätverk och referenser till framtida anställningar.

GE UNGA KONKRETA ALTERNATIV

Flera av våra verksamheter fokuserar på att fånga upp unga som står längst ifrån arbetsmarknaden genom uppsökande verksamhet. Exempelvis Östbergas mobila team, Lös det, Together och via vårt samarbete med SUVAS som är ett ESF-projekt inom Stockholms stad. Vi nns på de arenor där målgruppen be nner sig, skapar relation till de unga och ger dem inspiration och kunskap. Det bidrar till att stärka deras självkänsla och framtidstro. Målet är att ge unga konkreta alternativ för att de ska hitta sin väg i livet.