Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

26 Jul - Nyhet

Vi ger unga en meningsfull fritid

Verksamhetsområdet Ungdomskultur

Verksamhetsområdet Ungdomskultur innefattar olika typer av fritids-, idrotts- och kulturverksamheter. Vi ger unga en meningsfull fritid som är kul och även en viktig skyddsfaktor. Den ger en bättre fysisk och psykisk hälsa och är ett verktyg för social utveckling.

Våra verksamheter är indelade i organiserade och öppna. De organiserade verksamheterna är aktiviteter där deltagarna behöver anmäla sig för att vara med och där de deltar regelbundet.
Exempelvis Danscenter Fryshusets kvällsklasser, musikverksamheten F.U.S.E., aktiviteter för ensamkommande, lovverksamheten Lovely Days, kampsportverksamheten Frysbox och basket.
De öppna verksamheterna är mötesplatser och fritidsverksamheter som exempelvis 2:a Hemmet i Skärholmen, Fryschillet i Hammarby Sjöstad och Maria Ungdomsklubb på Södermalm i Stockholm. Här kan unga träffas, umgås och aktivera sig på sina egna villkor. Vi har också öppna verksamheter kring passioner som exempelvis Gymmet och Sthlm Skatepark.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR SKA INTE STYRA

Vårt mål är att varje person ska lära sig något nytt varje gång de är hos oss. De ska gå hem nöjda och stärkta. Vi strävar efter att hela tiden ytta deltagarna framåt. Barn och ungas möjlighet att utöva en passion ska inte styras av ekonomiska förutsättningar. Det är en viktig del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, därför är många aktiviteter gratis eller har låga priser.

VI STÖTTAR UNGT LEDARSKAP

Vi organiserar uppträdanden, utbildningar, kurser, projekt, turneringar, workshops, föreläsningar, tävlingar och konserter. Vi stöttar ungt ledarskap och unga ledare, och erbjuder unga jobb som ledare åt andra unga. Verksamheterna under Ungdomskultur kombinerar ofta passion (fritidsaktivitet) med dialog. När ungas passion står i fokus samtidigt som vi främjar möten och dialog mellan unga med olika bakgrund ökar förståelse för alla människors lika värde.