Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

16 Aug - Okategoriserad

Nyfunnen motivation och vardagsstruktur för att klara av skola och jobb

Lös det! är en nystartad verksamhet som fokuserar på att hjälpa unga ut ur riskzon eller kriminalitet. Vi arbetar uppsökande och väljer ut individer som behöver hjälp och som vill förändra sin situation.  

Projektet startades av Fryshuset Malmö för två år sedan och finansieras av Postkodlotteriet. Nu genomförs det även av Fryshuset Husby och Fryshuset Kalmar. I Husby startade Lös det! i maj 2017 med Nasir Shalash som anställd kontaktperson.

Verksamheten går ut på att under regelbundna träffar med varje deltagare leta efter bakomliggande orsaker till skolfrånvaro eller arbetslöshet. Nasir och deltagaren hjälps åt att hitta motivation, vardagsstruktur och relevanta åtgärder som hjälper deltagaren att återgå till samhället genom arbete eller studier.

Ibland kan det handla om att skriva ett CV tillsammans, skapa en plats för studiero eller lösa sömnsvårigheter. Någon kanske jag ger tips om utbildningar, jobbannonser eller aktiviteter som anordnas av Fryshuset eller andra aktörer, föreningar och myndigheter i området. Orsakerna och lösningarna är olika från person till person. Så det är viktigt att vi träffar varje ungdom en och en och går in på djupet, säger Nasir Shalash.

Nasirs uppdrag är att söka upp deltagare och inte bara vara ett stöd i förändringen utan även en stund efter att utmaningarna har löst sig. På så sätt kan han säkerställa att deltagaren känner sig trygg i sin nya situation och kan fortsätta i den.

Det är lätt att tappa tron på sig själv när man precis är inne i något nytt. Liksom att stå upp för sina val även om de blir ifrågasatta av personer en känner. Och då är det viktigt att vi finns där som ett stöd genom hela processen, säger Nasir Shalash

Går verksamheten bra och ger resultat kan den fortsätta även under 2018.

Detta är en metod som Fryshuset tror på och vill pröva. Vi hoppas på att nå ut till 15–20 ungdomar i år. Nasir Shalash är rätt person för uppdraget och att jobba utifrån varje ungdoms behov inför, under och efter förändringen tror vi kan ge resultat. Vi ser fram emot att utvärdera arbetet vid årsskiftet 2017/2018,säger Pola Ali, verksamhetschef Föredöme & Framtidstro på Fryshuset Husby.