Organisation

Valberedning för Stiftelsen Fryshuset

Ur Styrelsens arbetsordning:

1.7 Styrelsen skall senast under maj månad vartannat år utse en valberedning bestående av fyra till sex medlemmar som väljas för två år (omval är tillåtet). Två av medlemmarna ska vara medlem av styrelsen men ordförande i styrelsen kan inte samtidigt vara ordföranden i valberedningen. Minst två av medlemmarna ska vara externa.

1.8 Valberedningens uppgift är att genom en strukturerad och bekantgjord nomineringsprocess till styrelsen nominera lämpliga ledamöter med hänsyn till stiftelsens verksamhet, finansiella ställning och förhållanden så att styrelsen är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav verksamheten ställer.

Valberedningen har att särskilt beakta stiftelsens strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Särskild vikt ska läggas på ledamöters samhälleliga engagemang för ungdomsfrågor och förankring i stiftelsens värdegrund samt deras oberoende av stiftelsen.

 

Principer för valberedningens arbete (PDF)

 

Valberedningen består av följande ledamöter:

 
Christer_ThordsonChrister Thordson

Vice ordförande i styrelsen i Fryshuset sedan 2013. Han har egen verksamhet i Legal Edge AB, och styrelseuppdrag i näringslivet och vid Lunds universitet. Christer föreläser och undervisar också bl.a. på Leidens universitet i Holland och LinKS Wharton i USA.

Karriär i urval: Chefsjurist och management board medlem i IKEA koncernen, NCC International och Advokatfirman Vinge.

 

 


birgitta_stymne_goranssonBirgitta Stymne Göransson

Styrelseordförande i Fryshuset sedan 2006. Hon är även styrelseledamot i Elekta, Medivir och Sophiahemmet.

Karriär i urval: Koncernchef Memira, VD Semantix, vice VD Telefos, CFO Åhléns, managementkonsult hos McKinsey.
 
 
 
 
 
 
Lena Adelsohn Liljerothlena_adelsohn_liljeroth

Journalist, samhällsdebattör och före detta politiker. Ordförande i Svensk PostkodLotteriets Idrottsstiftelse och styrelseledamot i Ersta Diakoni. Medlem i Valberedningen för Stiftelsen Fryshuset sedan 2015.

Karriär i urval: Kultur- och idrottsminister (2006-2014); Riksdagsledamot (2002-2006); Frilansande journalist (1985-2002)och Ordförande i Stiftelsen Fryshuset 1994-2004
 
 
 
 

Michaela Bergqvist
Michaëla Blomquist

VD och partner på Michaël Berglund AB. Hon är också medgrundare och styrelseordförande i stiftelsen AllBright samt styrelseledamot i Teach for Sweden, British Chamber of Commerce och 4potentials. Medlem i Valberedningen för Stiftelsen Fryshuset sedan 2015.

Karriär i urval: Exportrådet (Madrid), People in Project, fil. mag. vid Uppsala Universitet

 
 
 
 
 
Morten-Kjaerum

Morten Kjaerum 

Direktör för Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Han kommer närmast från Europeiska Unionens agentur för grundläggande rättigheter (FRA) i Wien där han gjort viktiga insatser för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Europa. Medlem i Valberedningen för Stiftelsen Fryshuset sedan 2015.

Karriär i urval: Kjaerum var en av grundarna av det danska institutet för mänskliga rättigheter. Under sina 17 år där utvecklade han det till en välrenommerad nationell och internationell institution. Kjaerum har också, bland många andra uppdrag, varit medlem av FNs kommitté för avskaffandet av rasdiskriminering (CERD) från 2002 till 2008.

 

Ständigt adjungerad:

johan_oljeqvist_fryshuset_vd

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset

Styrelseledamot sedan 2012. Han är också styrelseledamot i Surfa Lugnt och är medlem i Stockholm Business School´s Advisory Board,

Karriär i urval: VD Myrorna, styrelseledamot i Fretex International AS, ordförande ENoR (European Network on Recycling), ordförande ISH (Ideell Second Hand)

 
 
 
 
 
 
 
Valberedningen kontaktas via mail valberedning@fryshuset.se