Stöd Fryshuset

Ge en gåva


De pengar som Fryshuset kan få in från sponsorer och generösa privatpersoner är pengar som vi kan satsa på förebyggande insatser för unga för att möta ett behov här och nu. Behov som Fryshuset i sina verksamheter fångar upp i ett tidigt skede. Där vet vi att om vi kan gå in med insatser direkt har vi möjlighet att förhindra en destruktiv utveckling som involverar unga innan den gått för långt. Samtidigt sparar vi på samhällets resurser!

Fryshusets verksamheter finansieras i dag genom bidrag från stiftelser, fonder och skolpengen. Men även genom försäljning av tjänster som utbildningar, föreläsningar, Lugna gatan i kollektivtrafiken i Stockholm, Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad. Och genom sponsring från generösa företag och engagerade privatpersoner.

 

För att ge en gåva:

Plusgiro 90 02 76-7 eller bankgiro 900-2767. Märk inbetalningen med ”Gåva”. Vill du ge en gåva direkt till någon av våra verksamheter  anger du namnet på verksamheten efter ordet ”gåva”.

 

 

 

 

För mer information, skicka ett mail till: info@fryshuset.se

 

Om du som privatperson önskar ge en fast summa varje månad lägger du själv upp ett autogiro via din egen bank.
Då kan du enkelt bestämma vilken summa, ändra samt avsluta tjänsten när du själv önskar.

Vill du stödja Fryshuset?

Ta kontakt med Kim Waller, Chef fundraising och företagssamarbeten

kim.waller@fryshuset.se

+46 76 001 06 05  

Fryshuset 30 år

Läs mer om Fryshuset i vår jubileumsbilaga.