image

Måndag 1 juli

Dagens tema: Ungas roll i Agenda 2030. Greta har visat att unga kan och vill driva samhällsförändring. Vi anser att det är viktigt att stötta ungas engagemang i globala hållbarhetsfrågor och att unga är en viktig del i att arbetet med Agenda 2030.

Program 10:00-18:00 i Fryshusets tält på Hamnplan plats H200.

Dagens tema: Fryshuset, unga och 2030?

Det är viktigt och helt avgörande att stötta ungas engagemang i globala hållbarhetsfrågor. Unga är inte framtiden, unga är nutiden och bör inte minst därför vara en självklar aktör i arbetet med Agenda 2030. Hur involveras unga i arbetet med de globala målen?

Vi bjuder in till samtal i vårt tält i Ungdomsdalen. Under måndagen fokuserar vi på hur unga involveras i arbetet med de globala målen. Kom och häng!

Läs mer i Almedalsveckans program >>

9.30-10.30 Hur kan unga påverka samhället i en hållbar riktning i linje med de globala målen?

WORKSHOP. Ungas delaktighet och involvering för att nå de globala målen är avgörande för att de ska lyckas. Hur kan unga påverka idag? Hur kan vi stötta ungas påverkan ännu mer? Hur låter vi ungas engagemang i hållbarhetsfrågor och de globala målen bli en självklar del i vårt arbete?

Det finns ett stort engagemang från unga i hållbarhetsfrågor och de globala målen. Vad behöver unga för att kunna påverka och vad behöver samhället göra för att låta deras engagemang ha effekt på beslut och planer? I och med ett vi har begränsad plats behöver du för att säkra en plats anmäla intresse via mail till vår kontaktperson för att vara med i workshopen. Vid mån av plats kan vi ta emot personer utan föranmälan.

Läs mer i Almedalsveckans program >>

10:30 – 11:30 Hur skapar vi lärmiljöer som lyfter utvecklingen av likvärdighet i den svenska skolan?

SEMINARIUM/SAMTAL. Hur kan vi samverka för att bidra till en positiv utveckling av likvärdighet när många nya skolor behöver byggas runt om i Sverige? Vad bör vi tänka på och hur arbetar vi tillsammans kring detta? Hur skapar vi engagemang och involvering tidigt i planeringen?

Läs mer i Almedalsveckans program >>

11.30-12.00 Unga och makthavare – ungas roll i Agenda 2030

HETA STOLEN. Hur involveras unga i att nå de globala målen? Och vad ser unga att makthavare behöver göra för att möjliggöra ungas involvering?

Ett samtal mellan unga och makthavare utifrån ungas idéer, tankar och frågor. Under dessa samtal mellan unga och makthavare lägger vi fokus på ungas samhällsperspektiv och idéer.

Läs mer i Almedalsveckans program >>

12.30-13.30 Trygghet genom inkludering för en hållbar stad

SEMINARIUM. I ett hållbart samhälle känner sig alla medborgare inkluderade. När detta brister får vi ett polariserat samhälle där känslan av utanförskap ökar. Detta i sin tur skapar otrygghet. För att nå mål 11 i agenda 2030 så är inkludering en väg för att uppnå en hållbar trygghet.

Ett samtal om vi, genom inkludering skapar trygghet för att uppnå mål 11 i agenda 2030, hållbara städer och samhällen.

Läs mer i Almedalsveckans program >>

13.30-14.30 Unga Fredsbyggare

SEMINARIUM. För att skapa fredliga och hållbara samhällen behöver unga involveras i fredskapande. FN resolution 2250 slår fast att unga är en viktig aktör för att säkerställa fred. Men vilka unga som blir involverade, hur och i vilken kontext finns det fortfarande brister i.

Ett seminarium om vikten av att arbeta med 2250 utifrån både utifrån en nationell och internationell kontext. I detta seminarium vill vi diskutera hur vi möjliggör att unga som befinner sig i konfliktfyllda miljöer blir en del av lösningen i att skapa fredliga och säkra samhällen.

Läs mer i Almedalsveckans program >>

14.30-16.00 Ungas inkludering i sociala investeringar

Vi lever i en tid där samhällsutmaningarna vi står inför är så pass stora att vi behöver samverka över sektorer. Intresset för sociala investeringar ökat dramatiskt & som resultat håller en ny marknad på att ta form. Hur skapar vi de bästa förutsättningarna tillsammans för att nå framgång i detta?

Fryshuset arrangerar en workshop kring sociala investeringar med målgruppsperspektivet unga. Vi tar avstamp i fyra områden, sprunget ur ungas egna engagemang & perspektiv för att sedan låta deltagarna konstruera en social investering på respektive område. Psykisk Hälsa, Jämlikhet och Bostadssegregation, Skola och Utbildning samt Integration och Nyanlända kommer att forma 4 grupper där perspektiv från hela samhället finns närvarande för att tillsammans arbeta fram konkreta investeringscase.

Läs mer i Almedalsveckans program >>

Fortsättning och framtid
Under tisdagen är deltagarna hjärtligt välkomna att komma till ett publikt efterföljande samtal hos Swedbank/Payex Hus kl.11.00-12.30 där bland annat Fryshusets vd Johan Oljeqvist kommer att moderera och delta i en panel tillsammans med Jenny Carrenco (Prosper), Lars-Göran Orrewall (Skandia), Charlotte Broberg (SLL), Eva Axelsson (Robur), Hugo Mörse (Leksell Social Ventures) Cecilia Fredholm (Stena Fastigheter); Björn Bergstrand (Kommuninvest) för fortsatt samtal om Sociala Investeringar.
Ambitionen är efter Almedalen att fortsätta arbetet i en form där vi tillsammans kan bidra till ökad framgång på området.

16.00-16.30 Unga och makthavare – Hållbar politik

HETA STOLEN. Hur involveras unga i det politiska arbetet att nå de globala målen? Vad ser unga att makthavare behöver göra för att möjliggöra ungas involvering?

Ett samtal mellan unga och makthavare utifrån ungas idéer, tankar och frågor. Under dessa samtal mellan unga och makthavare lägger vi fokus på ungas samhällsperspektiv och idéer.

Läs mer i Almedalsveckans program >>

17.30-18.00 Hur går vi vidare med att säkra ungas roll i Agenda 2030?

SEMINARIUM/SAMTAL. Det är viktigt och helt avgörande att stötta ungas engagemang i globala hållbarhetsfrågor. Unga är inte framtiden, unga är nutiden och bör inte minst därför vara en självklar aktör i arbetet med Agenda 2030. Hur involveras unga i arbetet med de globala målen?

Att involvera unga i arbetet med de globala målen är självklart för att lyckas. Men hur kan vi till exempel aktivt skapa delaktighet runt tryggare städer, att skapa fredliga samhällen och i andra hållbarhetsfrågor? Under det här seminariet tittar vi på några tankar och möjliga lösningar inom detta ämne och avslutar med ett gemensamt samtal.

Läs mer i Almedalsveckans program >>

Programpunkter där Fryshuset deltar men som inte är i Fryshusets tält:

10.00 – 11.15 Nästan 170 000 unga varken arbetar eller studerar, vad gör vi åt det?

SEMINARIUM. Nästan var tredje gymnasieelev avbryter eller fullföljer inte sin utbildning och i gruppen 16–29 år finns det 170 000 personer som varken arbetar eller studerar. Vilka är de och vilket stöd behöver de får att fullfölja sina studier och etableras i arbetslivet? Vad görs redan idag?

Hur ser samverkan ut mellan olika myndigheter som ansvarar för målgruppen? I det här seminariet får du de senaste nyheterna på området. Du får ta del av en ung persons egna erfarenhet. Experter inom området presenterar den senaste statistiken om unga som varken arbetar eller studerar, ungdomsarbetslöshet och insatser inom kommunernas aktivitetsansvar och socioekonomiska konsekvenser. Du får också ta del av det arbete som respektive aktör har för att ge stöd till kommuner och huvudmän – för att fler unga ska kunna fullfölja en gymnasieutbildning och etablera sig i arbetslivet.

Läs mer i Almedalsveckans program >>

10.30 – 11.30 Hälsa och välmående i en hyperuppkopplad värld

SEMINARIUM. Vår uppkopplade tid har ökat de senaste 10 åren. Idag använder hälften av tvååringar i Sverige Internet. Ungdomar spenderar en stor del av sin dag online. Hur påverkas ungas hälsa och välbefinnande av att ständigt vara uppkopplade? Är skärmtid ett problem? Vem har ansvaret?

Är skärmtid ett problem eller handlar det om vad vi ägnar tiden vid skärmen åt? Vad säger forskningen? Vad gör teknik- och telekomföretagen? Vad tycker ungdomar själva om sin uppkopplade tid? Och vem bär ansvaret för vår hälsa i en alltmer ihop- och uppkopplad värld? Kom och diskutera hälsa, välmående och teknologi med forskare, teknikföretag och ungdomsrepresentater från Fryshuset. Diskussionen bygger på en rapport som Samsung tagit fram tillsammans med Fryshuset/Ungdomar.se där 3000 ungdomar gett sitt perspektiv kring sitt uppkopplade liv.

Läs mer i Almedalsveckans program >>

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår