Fryshuset i Husby

Samarbeten

Våra unga är experter på sin ort. De vet ofta hur de vill förändra något och vad de vill bevara. I ett nära samarbete med unga och andra aktörer i området kan vi skapa något stort och långsiktigt hållbart! 

Vill du också göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen?

Uppdrag för unga

Unga inom Fryshusets verksamheter har gjort många olika insatser. De har bland annat varit värdar när vi hyr ut våra lokaler, trygghetsskapande värdar under evenemang, ungdomsledare vid aktiviteter och ambassadörer för andra unga på konferenser och dialoger. Genom att ge unga tillfällen för jobb stärker vi deras kunskap, ansvarskänsla, framtidstro och självkänsla. Behöver du extra personal? Hör av dig!

Samarbeten

Föreningar, näringsliv, ideella organisationer, privata initiativ och andra aktörer. Vi samarbetar gärna för att öka delaktighet, trygghet och framtidstro hos unga. Tillsammans kan vi skapa mötesplatser och samarbeten, utbyta perspektiv och erfarenheter, skaffa oss nya kunskaper, planera, genomföra och reflektera. 

Finansiering och sponsring

Fryshusets verksamheter finansieras i dag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng, och försäljning av tjänster. Vi får även kommunala bidrag från flera av de städer vi verkar i samt ekonomiskt stöd från generösa företag och engagerade privatpersoner. Vill du investera för framtiden?

Hyra lokal, boka konferens

Vi har moderna och ändamålsenliga lokaler för utbildning, fritidsverksamhet och konferens. När du hyr lokaler hos oss kan du dessutom skapa extra arbetstillfällen för unga som får jobb som konferensvärd och står för  möblering, servering och support under ert besök. Vill du hyra lokal för aktivitet eller konferens?

Berätta att vi finns!

Har vi samma målgrupper och verkar för liknande saker? Berätta gärna för andra att vi finns och hör av er till oss så kan vi tipsa våra målgrupper om er.

Kontakta oss

husby@fryshuset.se

Lofotengatan 32-34
164 33 Kista

 

 

Följ oss!

Hyra lokal

För idrott, kultur, events, möten och konferenser

 

Kontakta: husby@fryshuset.se