Våra verksamheter

Fryshuset i Malmö

Några av våra verksamheter i Malmö

Barn till Ensamma mammor (BEM) erbjuder ensamstående mammor som har barn mellan 0-18 år barnvänliga, kostnadsfria och inspirerande aktiviteter. BEM vill genom utbildning och inspiration ge konkret stöd i vardagen och en extra guldkant i tillvaron till socioekonomiskt utsatta mammor.

Passus är till för den som lever ett kriminellt liv och vill lämna detta. Flera av de som jobbar på Passus har själva varit erfarenhet från en kriminell livsstil hjälper nu andra utifrån sina erfaren- heter. Passus arbetar med att hjälpa människor som vill lämna en kriminell livsstil och kriminella gemenskaper, att stötta anhöriga till unga på väg in i kriminalitet och att utbilda och handleda yr- kesgrupper, myndigheter och organisationer som arbetar med dessa ungdomar. Vi att handleder och informerar även anhöriga.

United Sisters arbetar förebyggande och främjande med frågor kopplade till unga tjejers hälsa och rättigheter. Verksamheten skapar trygga rum för självreflektion, bygger gemenskap, upp- muntrar aktörskap, skapar opinion och stöttar tjejer i utsatta situationer. Grunden i United Sisters är vår grupp- och coachverksamhet som leds av engagerade volontärer och som främst riktar sig till tjejer mellan 12-20 år.

Frysbox är en verksamhet som varvar thaiboxning med sociala och självstärkande övningar. Idrott och andra passionerade intressen anses vara en effektiv skyddsfaktor som hindrar många ungdomar från att hamna snett i livet och thaiboxning ger kunskaper i självförsvar, bra kroppskontroll men också mental träning. Den fysiska delen används som en drivkraft att öppna upp för samtal efteråt.

Liv1 är en samlingsplats för förebilder och deras berättelser. Unga får möjlighet att själva skapa och sprida berättelser under hashtaggen #liv1. Till vår fysiska mötesplats kan unga komma för att få stöd till att skapa sin egen berättelse i form av podcasts, film, musik och text. Syftet är att bredda lyfta goda exempel från människor med olika bakgrund och erfarenheter vilket är en viktig framgångsfaktor för personer, organisationer och företag.

Stöd och Matchning är till för den som är inskriven på arbetsförmedlingen och söker nytt jobb eller utbildning. Vi utgår från personliga förutsättningar, förmåga och motivation som individ och målsättningen är att du får ett jobb. Vi tillhandahåller personlig handledning, kartläggning av dina kompetenser och en konkret handlingsplan.

Har du frågor? Klicka dig in på respektive verksamhet för att läsa mer!