Verksamheter

Fryshuset i Skärholmen

 

På uppdrag av Stockholm stad bedriver Fryshuset i Skärholmen 10 olika verksamheter för barn och ungdomar via parklekar, mötesplatser, träffpunkter och Ungdomens Hus. All verksamhet genomsyras av Fryshuset vision: ” Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen”

Uppdraget att bedriva fritidsverksamhet i Skärholmen har Fryshuset fått av Skärholmens stadsdelsförvaltning. Det är stadsdelen, som är en del av Stockholm Stad, som äger uppdraget att bedriva öppen fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Skärholmen.

År 2013 valde stadsdelen att lägga ut verksamheten för upphandling och Fryshuset var den aktör som vann upphandlingen och fick uppdraget att från och med den 15 november 2013 driva: 3 Parklekar, 4 Mötesplatser, 2 Träffpunkter, 1 Ungdomens hus. Avtalet mellan Fryshuset och stadsdelsförvaltningen löper på 2 år, med möjlighet till förlängning 2+2 år.