Go public!

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Läs mer om hur du visar din behörighet.

Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

Go Public! Din röst - din story

Startdatum: 10 september 2018

Omfattning: 10 veckors studier på halvfart

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Stockholm (på StDH och på Fryshuset)

Studietakt: Halvfart

Ansvarig enhet: Institutionen för scenkonst

Antagning: Sista ansökningsdag 30 april 2018