Fryshusets skolor under corona-krisen

Informationen har uppdaterats 2020-06-01

Folkhälsomyndigheten har beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen från och med den 15 juni. Det innebär att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020.

 

Grundskolorna

Fryshusets grundskolor i Hammarby Sjöstad och i Husby håller öppet som vanligt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan, så länge inget annat har meddelats. För Fryshusets del innebär det att vi i dagsläget inte inför några ytterligare begränsningar i grundskolan och i våra fritidsaktiviteter för unga.

Regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare från den 29 mars, gäller inte verksamheter såsom skola och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, museiverksamhet och sim- och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion. Och den 29 maj kom lättnader i riktlinjerna för idrottsverksamhet.

Vi är medvetna om att läget kan förändras med kort varsel, och vi försöker förbereda oss så gott vi kan. Vi följer noga alla uppdateringar från myndigheterna som rör skolan.

Hur hanterar vi smittorisk?
Fryshuset följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och råd för hur vi hanterar smittorisk för elever och medarbetare. Vi följer de uppdateringar som görs kring smittskydd och är beredda att omedelbart förstärka våra insatser om det bedöms som nödvändigt.

Läs vår ståndpunkt här om varför vi håller aktiviteter för unga öppna

 

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten har beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen från och med 15 juni. Det innebär att Fryshuset Gymnasium kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020. Vi är mycket glada och lättade över beskedet, och välkomnar alla våra elever tillbaka till skolan, liksom hälsar nya elever varmt välkomna! Läs mer om beslutet här. 

Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller vårterminen ut men tas bort den 15 juni. Detta ger gymnasieskolor och anordnare av utbildning för vuxna möjlighet att planera för höstterminen och i den mån det behövs ställa om och anpassa sommarens och höstens kurser och aktiviteter.

Fryshuset Gymnasium och Fryshusets Folkhögskola samt andra vuxenutbildningar har bedrivits via fjärr- och distansundervisning sedan onsdagen 18 mars. Mer information kommer inom kort.

Vad har vårterminen inneburit för eleverna?
Undervisningen bedrivs via Classroom, Schoolsoft och Google Meet eller motsvarande. Närvaron hanteras som vid en vanlig lektion och elever som är sjuka sjukanmäler sig på vanligt sätt. Eleverna har behövt ta ett betydligt större egenansvar än tidigare. Information för vårdnadshavare läggs upp på Schoolsoft.

Skollunch
Det kommer inte serveras skollunch på skolan för gymnasieeleverna under vårterminen, men skollunch, anpassad för att ätas i hemmet, delas från och med den 23 mars ut på tre platser i Stockholm: på Fryshuset i Hammarby Sjöstad, Husby och Skärholmen. Möjlighet till skollunch för Fryshusets gymnasieelever

Påverkar de nya riktlinjerna avgångseleverna?
Fryshuset gymnasium arrangerar ett anpassat utspring för avgångseleverna. De nya riktlinjerna innebär inte några förändringar för de gymnasieelever som tar studenten snart.

Danscenter

För information om vad som gäller Danscenters heltidsutbildningar och kvällskurser läs mer här!

 

Kontakt och mer information

Viktiga telefonnummer
Allmänna frågor om coronaviruset: 113 13
Om du misstänker smitta: 1177

Mer information
För information om covid-19, virussmitta och riskområden läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Kontakt
Fryshusets gymnasium
Fryshuset grundskola västra
Fryshuset grundskola Stockholm
Fryshusets folkhögskola

 

 

Information in more than 20 languages about the Corona virus and covid-19

The authorities need to reach out with vital information to all groups in society, at the same time reliable and accessible information in several languages is required. This is why we started an information page on our webb. Please find on the link below four useful sources with important info about covid-19, presented in different formats – film, radio and text – as well as in more than 20 different languages. Do spread in your networks.

This information page will be updated daily. 

 

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.