“Där är du, bakom mina fördomar” – ny kampanj från Liv1

Nyhet
Postad den 2019 M06 6 11:50

Vilka etiketter sätter du på andra? Och andra på dig? Fördomar är någonting vi alla har, både positiva och negativa, om främlingar, om sina kompisar, om sig själv. Genom att bli medveten om sina egna fördomar kan man även börja förstå konsekvenserna av dem och hur de kan begränsa ens eget och andras liv. Stämmer etiketten jag sätter på främlingen i Ica-kön? Stämmer etiketten som främlingen på bussen sätter på mig?

Idag på nationaldagen lanserar Liv1, ett projekt inom Fryshuset,  kampanjen “Där är du, bakom mina fördomar”. Syftet med filmen är att belysa fördomar och visa på hur vi i vardagen sätter etiketter på andra människor. Att vi behöver börja se individen bakom. Filmen är avsedd att spridas i sociala medier och  användas som dialogunderlag och i utbildningssyfte.

– Jag vill visualisera hur vi alla sätter etiketter på människor och har fördomar, men det är vad vi gör med dessa påståenden som spelar roll. Jag vill att tittaren ska börja reflektera över vilka fördomar de har, och om de brukar se förbi dem. Vilka grupper tillhör de själva? Är det sanningar? säger Melissa Brown, producent för Fryshusets projekt Liv1.

 

 

Skapad av: Melissa Brown
Foto/Klipp: Paul Adamah & Melissa Brown

Vill du använda filmen i utbildningssyfte, kontakta melissa.brown@fryshuset.se

Liv1 – En del av Fryshuset är en digital plattform och fysiska mötesplatser runt om i landet. Den digitala plattformen [www.liv1.net] är en samlingsplats för berättelser och förebilder. På de fysiska mötesplatserna kan unga komma för att få stöd i att skapa sin berättelse. Mötesplatserna finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Berättelserna berättas bland annat genom podcasts, film, musik och text.