Fryshuset ökar kompetensen i konfliktlösning

Nyhet
Postad den 2019 M04 24 09:33
Unga Fredsbyggare

Under de senaste två veckorna har projektet Unga Fredsbyggare hållit i två intensiva utbildningar i medling och konfliktlösning i Hammarby Sjöstad. Deltagarna har kommit från olika delar av landet både inom och utanför Fryshuset.

Syftet med utbildningarna är att lära sig hur konflikter fungerar, vad de innebär för relationer mellan människor och samhällen och hur man kan göra för att förebygga, hantera och medla i konflikter. Kunskapen kommer ifrån metoden Dialogue for Peaceful Change som tagits fram av de internationella fredsarbetarna Colin Craig och Jaap Van der Sar, som också varit de som hållit i utbildningarna på Fryshuset.

Detta är del av en satsning i att stärka unga fredsbyggare för att de bättre ska kunna förstå och lösa konflikter i sin omgivning och känna sig stärkta i att kunna göra detta. Stor tyngd läggs vid att bygga hållbara sociala relationer efter konflikter har uppstått, för att de inte ska upprepas i framtiden. Utbildningen innehåller både bland annat rollspel där konflikter spelas upp mellan två parter och deltagarna för öva i att lösa dem genom medling. Deltagarna får också lära sig att kartlägga konflikter både i familjen, på gatan, på jobbet, och i samhället.

Målet är att Fryshuset och andra relevanta aktörer i samhället kommer att bli certifierade i att lära ut metoden på svenska. Därefter kommer metoden att läras ut till unga i åldrarna 18-29 runtom i Sverige.

Läs mer om verksamheten Unga Fredsbyggare här.
Om du har några frågor kring utbildningarna, hör gärna av dig till projektledare Sarah Dolah, sarah.dolah@fryshuset.se