Fryshuset samarbetar med Beredskapslyftet för att snabbt få in fler vuxna i skolan

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-4-9

Beredskapslyftet lanserar nu ett tredje snabbspår för att öka personaltätheten i grundskolan under coronakrisen. Insatsen är ett samarbete mellan SAS, Fryshusets grundskolor i Stockholm, Internationella Engelska Skolan (IES) och Kista International School.

Med Beredskapslyftet mobiliseras tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under Coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp. De första två Beredskapslyften riktade sig mot vård och omsorg. Men också grundskolorna har drabbats av Coronakrisen.

De flesta grundskolorna håller fortsatt öppet och bedriver till stor del sin undervisning som vanligt, men skolorna har svårt att täcka upp för den högre personalfrånvaron som Coronakrisen medför. För de grundskolor som nu ser en ökad personalfrånvaro kommer personer som är temporärt tillgängliga från andra branscher kunna gå in för att göra en insats till dess att sommarlovet börjar.

– Det viktigaste i den här svåra situationen för grundskolan är att säkra upp att alla elever i nionde klass får allt det stöd de behöver för att få gymnasiebetyg och nå kunskapsmålen. Det här initiativet kommer innebära en stor hjälp för de här eleverna att nå sina mål, säger Johan Oljeqvist, Fryshusets vd.

Under IES ledning kommer 25 personer från SAS erbjudas en introduktionsutbildning i tre dagar där teori och praktik blandas. De första två introduktionsdagarna kommer ske både digitalt och på plats i IES lokaler på Södermalm. Den avslutande praktikdagen kommer ske i Internationella Engelska Skolan, Fryshusets grundskola och Kista International School. Målet är sedan att de ska gå ut och kunna avlasta den ordinarie skolpersonalen.

– En lärares arbetsdag är mångfacetterad och innehåller ofta många olika arbetsuppgifter förutom själva undervisningen. Vi likt många andra skolor är under de rådande omständigheter i stort behov av personal som kan stötta upp i skolverksamheten och ser därför mycket positiv på initiativet, säger Yazmine Nour Josander, chef kunskapsområde Skola, på Fryshuset.

Beredskapslyftet mobiliserar tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under Coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp. Finansiering till projektet kommer från Beredskapslyftets aktörer tillsammans med IES.

Läs mer här om initiativet.

 


Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.