Fryshusets demokratiprojekt VÄND OSS INTE RYGGEN deltar på Barnrättsdagarna 2021

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2021-9-13
verksamhet Vänd oss inte ryggen

Årets tema på Barnrättsdagarna är Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Hälsa och demokrati är tätt sammankopplade.

Vänd oss inte ryggen utvecklar estetiska och kreativa metoder i syfte att stärka och stötta skolan i sitt demokratiuppdrag. Målgrupp är grundskolans årskurs 4-9 och inkluderar elever, skolpersonal samt elevernas hem.

Ett av målen med metoden är att stärka både självkänsla och gruppsammanhållning. Det ökar känslan av sammanhang – KASAM – och är en stark skyddsfaktor mot destruktiva och antidemokratiska tankemönster. Hälsa och känsla av sammanhang är en förutsättning för demokrati. Att uppleva sig som en del av ett sammanhang ökar både den mentala och fysiska hälsan.

I en demokrati har vi både ansvar och rättigheter att bidra och ta del av det samhället erbjuder. Det förutsätter såväl resurser och en känsla av tillhörighet. Ju starkare KASAM du upplever, desto starkare blir din vilja och förmåga att delta.

Klicka på ”Utställare” så hamnar du på Barnrättsdagarnas hemsida.

 

Utställare

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår