Fryshusets internationella arbete

Nyhet
Postad den 2019 M02 18 07:06
Småland/Öland
Nybro
Torsås

Under 2018 tog vi emot ca 800 besökare från ett 60-tal länder här på Fryshuset. Vi fortsätter även att etablera samarbeten med andra länder runt om i världen, dels för att lära oss av andra men även för att sprida Fryshusets kunskap och metoder. Är du nyfiken på vad vi jobbat med under året som gått, här följer ett axplock:

 • Peace Leaders
  Vi har under hösten genomfört utbildningar i freds- och konflikthantering i Brasilien, Kenya och Jordanien inom ramen för projektet Peace Leaders. ”A leadership programme, focusing on empowering the youth with experience of peace and security issues. Peace Leaders is an international implementation of the United Nations Security Council Resolution 2250 and its acknowledgment of youth as a key stakeholder in peacebuilding. Se mer på Facebook!
 • Nederländerna 
  Fryshuset och det nederländska socialt inriktade företaget 125Procent har undertecknat en avsiktsförklaring om att upprätta en plan för internationellt samarbete och utbyte av kunskap, erfarenhet och god praxis. Fryshuset har även tillsammans med stiftelsen ACT tagit fram ett förslag till samarbete med det nederländska utbildnings-, kultur- och vetenskapsdepartementet, provinsen Gelderland, Arnhem kommun.
 • UN Habitat
  Två workshops har genomförts i Stockholm och Nairobi där unga och beslutsfattare diskuterat hur ungas delaktighet och medverkan i utformningen av ”Safer Cities” ska kunna utvecklas.
 • Senegal 
  I samarbete med Plan International och med bidrag från Postkodlotteriet har BACKA fått uppdraget att etablera utbildning i Senegal. Det handlar om empowerment och att lyfta unga kvinnors och icke-binära röster. Genom ungdomsdrivna projekt kommer ”backare” att agera normbrytande i näringsliv och ta den plats som är deras. Genom BACKA-utbildningen kommer tjejer att stärkas och uppmuntras till att arbeta normbrytande genom musikproduktion, låtskriveri, sång och media i Senegal.
 • Finland
  Som ett led i vårt partnerskap med Sosped i Finland, har vi beviljats EU-medel till samverkan i projektet ”Scale – Assessing and shaping youth work from contextual perspectives”. Syftet är utbyte av erfarenheter av unga som varken studerar, arbetar eller är i träning ur ett kontextuell perspektiv.
 • Grekland
  I november skickade Fryshuset sju stycken unga på sitt första Youth-Exchange i Athen. Under en sex dagars workshop fick de delta i olika aktiviteter, seminarium och studiebesök gällande entreprenöskap, nya kreativa tankesätt och interaktion med unga med olika bakgrund. Sammanlagt deltog 60 unga (18 – 25 år) från fem olika länder.

Vill du veta mer?
Kontakta marknadochutveckling@fryshuset.se