Lugna Gatan svarar på kritiken i tidningen Mitt i Stockholm

Nyhet
Postad den 2019 M05 28 15:30

Tidigare under våren riktades skarp kritik mot Lugna Gatan efter en internrevisionsrapport som Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting låtit göra. Rapporten, som snabbt fick stor spridning i media, baserades tyvärr på felaktiga siffror. Du kan läsa mer om hur Fryshuset och Lugna Gatan svarade på kritiken och förklarade felaktigheterna i rapporten här.

Två ungdomsvärdar, Anders Dahling och Sandra Vaittinen, från Lugna Gatan, har senare intervjuats av lokaltidningen Mitt i och fått ge sin bild av arbetet som ungdomsvärd och vad  Lugna Gatan betytt för dem. Läs artikeln här:

Rapport om brottsdömda en käftsmäll för Lugna gatan: ”Falsk bild”

Lugna Gatans driftchef Navid Yousefi intervjuas också i tidningen:

Lugna gatan: ”Framstår som att vi har lurat SL”

Förtydligande angående antal namn: Vi anser att en del uppgifter i artikeln behöver förtydligas ytterligare. Av de nio personer som fanns med på den lista som SL presenterades för oss, hade sex personer muntlig eller skriftlig dispens från SL. Återstår tre personer där vi av olika skäl har brustit i rutinerna; i två fall har vi inte begärt in nya utdrag ur belastningsregistret efter en tids anställning, och i ett fall har vi låtit en person påbörja utbildningen, innan registerutdrag lämnades in.

Ingen av de nio är längre kvar på Lugna Gatan, de har slutat av olika skäl, så det stämmer inte heller att nio personer sades upp i samband med revisionen.

Vi har under våren i samarbete med SL sett över alla våra rutiner inom avtalet och samarbetet fungerar nu enligt båda parter felfritt.

För mer information kontakta kommunikationschef Carin Balfe Arbman, 070-633 35 08, carin.balfe-arbman@fryshuset.se