Lugna Gatans verksamhet åter i fokus. Detta har hänt!

Nyhet
Postad den 2019 M06 29 16:44
Lugna Gatan

Den senaste veckan har en person, tidigare anställd inom Lugna Gatans avtal med SL, uppmärksammats i media. Vi förstår att det som publicerats väckt frågor och därför väljer vi nu att gå ut med tydlig information externt. 

Nya Tider gick förra helgen ut med en film, från 2017, där fyra värdar omhändertar en person i tunnelbanan, och där en av världarna pekas ut med namn och anges tidigare har dömts för mord, och nu nyligen för misshandel.

Den 21 juni följer Expressen upp Nya Tiders artikel med ett inslag med fokus på att en morddömd person, som arbetar som trygghetsvärd för SL, har dömts för misshandel av en resenär. De visar även filmen från SL:s bevakningskamera.

Vi valde då att inte uttala oss i media på grund av att Lugna Gatan sedan länge är måltavla för aktioner med ursprung i vit-maktrörelsen. Vi fick samtidigt motta en serie anonyma samtal. Vi står i nära kontakt med SL:s pressavdelning.

Lugna Gatans rekryteringsprocess
Vi har fått frågor om hur Lugna Gatans rekryteringsprocess ser ut. Vi tar alltid både utdrag ur belastningsregistret samt gör en lämplighetsbedömning av varje person före anställning. Vi kan här se att vi tidigare brustit i att ta återkommande utdrag ur belastningsregistret när denna person har återinträtt i tjänst.

I samband med anställningen av den nu utpekade personen fick vi veta att han tidigare dömts och avtjänat straff för ett grovt brott. Som arbetsgivare får vi inte diskriminera anställda på grund av tidigare brott om personen har avtjänat sitt straff.

Händelsen 2017 som ledde till åtal
Både vi och SL kände till händelsen från 2017. Händelsen rapporterades internt när den inträffade, enligt våra och uppdragsgivarens rutiner. Vi gör alltid en utredning av alla händelser som rapporteras, vilket också gjordes i det här fallet. SL valde att inte gå vidare och göra en intern utredning av händelsen. Därför fick varken vi eller SL kännedom om att en av värdarna åtalats och att åtalet gått vidare till rättegång och senare dom.

Anställda som befinner sig under utredning tas ut tjänst
Om en anställd inte själv berättar att brottsutredning pågår eller straff utdömts, så kommer det fram i de kontroller vi numera gör varje halvår. Enligt våra nya rutiner ringer även våra arbetsledare varje månad all vår personal inom kollektivtrafiken för att säkerställa att medarbetaren inte är under utredning eller att något annat har inträffat. Anställda som befinner sig under utredning tas omedelbart ur tjänst. Anställda som döms sägs upp. Det har tyvärr inte skett i detta fall. Så snart vi fick kännedom om domen sades personen upp.

Brott under anställningstiden
Expressen uppger felaktigt att den aktuella personen dömts för misshandel och narkotikabrott under anställningen hos Lugna Gatan. Inget av de i Expressen nämnda brotten begicks under anställning, utan under längre perioder när personen inte hade kontakt med Lugna Gatan.

När personen återanställdes 2011 var vi medvetna om att kravet på treårig straffrihet inte uppfylldes, och personen fick senare, efter avtalsenligt samråd med SL, klartecken för arbete inom trafikuppdraget. Kravet på tre års straffrihet för trafikuppdraget var uppfyllt vid det senaste kontrolltillfället.

Vi arbetar ständigt på att bli bättre
Förbättringsarbetet påbörjades tillsammans med uppdragsgivaren redan i början av året. Vi har sett över alla våra rutiner och processer, och vi kommer att följa upp det arbetet noga. Vi har även genomfört en omorganisation där Fryshusets chef i Stockholm, Anja Frey, går in som tillförordnad verksamhetschef för Lugna Gatan.

SL förklarade vid vårt senaste möte sig mycket nöjda med det förbättringsarbete som hade gjorts, och vi har en löpande och nära dialog.

Vårt synsätt

Vi menar att personer som har sonat sitt brott, och lämnat sitt tidigare liv bakom sig, bör få en chans att bygga upp en ny tillvaro. Vi tror på människans inneboende kraft att förändra sitt liv.

Vi tror på det vi gör
Det är självklart mycket olyckligt och beklagligt när det blir fel. Även om det har förekommit enstaka fall där personer har återfallit i kriminalitet, har brutit mot våra regler eller inte har meddelat oss att de har befunnit sig under utredning, är det ytterst få personer det handlar om. Vi har sedan mer än 20 år arbetat med en målgrupp där en stor del är personer som befinner sig i någon form av utanförskap. I denna svårarbetade målgrupp har vi lyckats med att få cirka 94 % att gå vidare till andra jobb, studier, eller fortsatt på annat sätt inom Fryshuset. För de allra flesta har jobbet på Lugna Gatan inneburit en möjlighet att skapa ett fungerande liv och därmed en positiv framtid.

Mer information

Kontakta gärna Carin Balfe Arbman, t f kommunikationschef, Fryshuset, carin.balfe-arbman@fryshuset.se

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.