Mobila stödteamet skapar trygghet i det offentliga rummet

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2021-12-2
plats Göteborg

En återkommande utmaning för många stadsdelar, kommuner och företag är att unga samlas i centrum eller på olika knutpunkter i det offentliga rummet. Det är något som ofta förknippas med otrygghet, stök och konflikter. En av de verksamheter som arbetar i just dessa miljöer är Fryshusets mobila stödteam i Göteborg.

– Vi finns där vi behövs, på kvällstid i Nordstan och omnejd. Vi arbetar dels för att minska den accelererande våldspiralen och för att skapa trygghet. Dels med att påverka unga i en positiv riktning genom att fånga upp dem och lotsa dem till verksamheter som kan hjälpa dem utifrån deras behov, säger Julian Kronqvist, verksamhetsansvarig för det mobila teamet.

Fryshuset har lång erfarenhet och flera metoder för att arbeta uppsökande. Det mobila teamet i Göteborg har funnits sedan 2018. De arbetar tre kvällar i veckan med att skapa relationer till de unga och fungerar som en brygga mellan unga i staden och verksamheter som på olika vis arbetar med unga. Det kan exempelvis handla om allt från att guida unga till olika positiva sammanhang och fritidsintressen de är nyfikna på, visa på vägar för att ta sig vidare in i jobb och studier eller hjälp med att få sitt första hyreskontrakt.

I de mobila teamen är förmågan att etablera kontakt och vinna de ungas förtroende och tillit en extremt viktig tillgång. Genom närvaro, dialog och relationsbyggande som bygger på ömsesidig respekt kan de nå fram till de unga som andra vuxna kanske har svårt att nå. Sedan uppstarten så är det färre unga som hänger i Nordstan och det upplevs också vara lugnare.

– I början av hösten 2021 fick vi ett samtal från en utav ungdomarna vi fått kontakt med då vi påbörjade arbetet 2018. Personen sa att hen inte hade varit där den är idag, med arbete och eget hyreskontrakt, om hen inte fått kontakt med det mobila teamet. Det är sådant som motiverar oss, säger Julian.

Fryshusets mobila stödteam i Göteborg finansieras via en IOP (Idéburet offentligt partnerskap) mellan Social resursnämnd, Fryshuset och Skyddsvärnet.

Om Fryshusets mobila team:
Fryshuset har lång erfarenhet och flera metoder för att arbeta uppsökande. Beroende på hur uppdraget och behoven ser ut anpassar de mobila teamen sitt arbetssätt.

Vill du veta mer om hur Fryshuset kan bidra till ökad trygghet, trivsel och ungas förflyttning? Kontakta bokning@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår