Nätverk ska arbeta för ungas delaktighet i fred och säkerhet

Nyhet
Postad den 2019 M09 9 11:36 AM
Unga Fredsbyggare
Peace Leaders

Tillsammans med LSU, Dag Hammarskjöld Foundation och Scouterna drar Fryshuset igång ett nätverk för aktörer som på olika sätt arbetar med implementeringen av FN resolution 2250 i Sverige. Den 5 september träffades nätverket för andra gången på Fryshuset i Hammarby Sjöstad.

Syftet med nätverket är att undersöka hur vi kan hitta samarbeten och synergieffekter som gör arbetet mer effektivt. Det är också ett svar på FN:s rekommendation att varje land bör ha ett nationellt nätverk av aktörer som driver resolutionens implementering framåt. Medlemmarna i nätverket arbetar på både gräsrots- och policynivå och tillsammans hoppas vi kunna göra reell skillnad.

FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 kom till i december 2015 för att unga ofta är exkluderade i politiskt beslutsfattande. Den uppmanar till att unga vuxna bättre måste inkluderas i det internationella arbetet för fred och säkerhet, och ges större möjligheter att organisera sig för att kunna få inflytande. Konflikt, brottslighet och annat våld påverkar just unga på en mängd olika sätt, bland annat genom dödsfall, sexuellt och könsrelaterat våld, social, politisk och ekonomisk exkludering, upprepad brottsutsatthet och psykologiskt trauma och identitetsbaserad diskriminering.

Det finns många argument för att unga ska få vara med och påverka. Om de inte inkluderas i fredsarbetet riskerar det att distansera dem och underminera tilliten till statliga institutioner och det multilaterala systemet. Det finns även demografiska och demokratiska argument, utöver att det handlar om mänskliga rättigheter och om effektivitet och långsiktig hållbarhet. Men kanske viktigast av allt: unga är redan engagerade!

Fryshuset har sedan 1984 arbetat för att öka ungas delaktighet. Allt vi gör utformas av och för unga. Med detta nätverk får vi möjlighet att lyfta ungas röster inför aktörer de annars kanske inte får möjlighet att träffa. Dessutom kan vi lyfta Fryshusets metoder till policynivå och vi får även lära oss av andra kompetenta aktörer.

Vill du veta mer, eller få chans att vara med i nätverket? Kontakta sofie.lundmark@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.