Samtal om våldsbejakande extremism på Fryshuset

Nyhet
Postad den 2019 M05 16 10:57
Hammarby Sjöstad

I fredags bjöd Institutet för Demokrati och Dialog, en del av Fryshuset, in till seminarium och nätverksträff om våldsbejakande extremism. En expertpanel gav en uppdaterad lägesbild utifrån aktuella händelser och diskuterade hur vi kan gå från ord till handling.

Du kan se hela panelsamtalet via filmen, deltagare i panelen var:
Jonas Trolle, chef Center mot våldsbejakande extremism
Robert Örell, senior rådgivare kring våldsbejakande extremism på IDEDI. Mångårig erfarenhet som verksamhetschef för Exit på Fryshuset.
Anna-Lena Lodenius, journalist, författare och ofta anlitad expert med en lång rad böcker, rapporter och reportage bakom sig där hon studerat våldsbejakande extremism i alla dess former.
Amir Rostami, Fil.dr. i sociologi. Amirs forskning har ett särskilt fokus på att studera organiseringen av organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism.
Camila Salazar Atias, kunskapsområdeschef, kriminolog och gängexpert. Anna Lindh pristagare 2015 och grundare av CIDES på Fryshuset
Khalid Mohammed, ordförande Folkets Hus i Vivalla, sakkunnig i att jobba med ungdomar i utsatta områden.
Moderator var Anette Pettersson Faye, chef Institutet för Demokrati & Dialog (IDEDI)

Om IDEDI – Institutet för Demokrati och Dialog
Målet med IDEDIs verksamhet är att göra Sverige och världen till en trygg och inkluderande plats för religiös, kulturell och etnisk mångfald. Vi vill att varje person ska känna trygghet och delaktighet i ett samhälle med utrymme, öppenhet och uttryck för flera religiösa, kulturella och etniska identiteter. IDEDI bygger vidare på 30 års praktisk kunskap i Fryshusets framgångsrika arbete med mångfald, inkludering och unga som är i riskzon för utanförskap och konfliktmiljöer. Läs mer på www.idedi.se