Ungdomsdalen lyfter ungas frågor i Almedalen

Nyhet
Postad den 2019 M07 2 05:31

Att skapa sammanhang där unga syns, hörs och räknas ser Fryshuset som en avgörande faktor för att uppnå ett mer inkluderande, demokratiskt och tryggt samhälle. Under Almedalsveckan i år är Fryshuset på plats för att tillsammans med unga ambassadörer från hela Sverige, lyfta de frågor som unga tycker är de viktigaste just nu.

Under fyra intensiva dagar omvandlar Fryshuset Hamnplan i Visby till Ungdomsdalen. I samarbete med UR blir det studiosamtal av och med unga. Det bjuds på frukostlabbar kring viktiga frågor, seminarier, rundabordssamtal och många möten. Fryshuset representeras i Visby av unga ambassadörer från hela Sverige. Fryshusets experter finns på plats med kunskap inom bland annat skola, utbildning, arbetsmarknad, socialt entreprenörskap, ungas fritid samt sociala frågor.

De frågor som Fryshuset prioriterar i år är ungas engagemang i de globala hållbarhetsmålen, ungas inkludering och delaktighet i samhället, ungas hälsa och lika medborgarskap.

I Fryshusets tält på Hamnplan arrangeras under fyra heldagar aktiviteter med olika teman för varje dag. Dessutom kan besökare låna skateboards och basketbollar, eller bara hänga i Fryshusets kuddhörna. Unga från Fryshusets projekt Liv1 dokumenterar samtalen, intervjuar politiker och besökare på stan.

Ungdomsdalens program:

Måndag 1 juli: Ungas roll i Agenda 2030. 
Greta har visat att unga kan och vill driva samhällsförändring. Fryshuset anser att det är viktigt att stötta ungas engagemang i globala hållbarhetsfrågor och att unga är en viktig del i att arbetet med Agenda 2030.

Tisdag 2 juli: Ungas inkludering och delaktighet.
Många unga väljer bort partipolitik och hittar andra vägar för sitt engagemang. Fryshuset arbetar för att skapa kunskap och tilltro till demokrati samt ungas lika rätt till möjligheter att påverka oavsett var du är uppväxt eller har för bakgrund.

Onsdag 3 juli: Ungas hälsa. 
Vi måste förbättra ungas psykiska och fysiska hälsa. Orsakerna till oro är flera, klimatet, prestationskrav i skolan, socialt tryck, stillasittande, otrygga miljöer. Fler insatser behövs som öppna och trygga mötesplatser, positiva vuxna förebilder och fysiska fritidsaktiviteter.

Torsdag 4 juli: Ungas lika medborgarskap. 
Barn och unga är lika mycket medborgare som vuxna, men många unga upplever att de inte är lika mycket värda som andra. De bedöms efter var de bor, hur de ser ut eller var deras föräldrar kommer ifrån. Fryshuset arbetar för ett tillitsfullt och jämlikt samhälle som tar tillvara på våra olikheter.

Se UR:s programpunkter här:

Se Fryshusets detaljerade schema dag för dag här:

Varmt välkommen till Ungdomsdalen!

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.