Utebliven mångfald i Almedalen

Nyhet
Postad den 2019 M07 7 08:35

För fem år sedan gjorde Fryshuset en genomgång av 50% av alla deltagare i paneler i Almedalen, en enkel bedömning utifrån vilka namn som förekom. Cirka 2% hade då utomnordiskt klingande namn (alltså namn som kan antas ha annat ursprung än nordiskt).

I år gjorde vi samma sak, genom att gå igenom de första 770 seminarierna i Almedalen enligt samma metod. Cirka 1,5% har då utomnordiskt klingande namn.

Detta är värt att ta upp eftersom Almedalen på många sätt speglar vårt demokratiska Sverige – det vill säga de partier, intresseorganisationer, företag och andra som har stort inflytande på vårt lands utveckling.

Almedalen är ett fantastiskt forum för demokrati – vi som är här speglar samhällets maktstruktur, och Almedalen lär oss denna gång att Sverige inte tycks ha kommit närmare mångfald i maktforum, ur ett ursprungspersperspektiv, på fem år. Detta är ett stort bekymmer – och det bör inte förvåna oss att känslan av demokratiskt utanförskap ökar bland delar av Sveriges befolkning. Det i sin tur minskar tillit, ökar klyftor och gör oss mindre kreativa och inkluderande.

Vi behöver ta denna fem års uteblivna utveckling på allvar!

Med vänlig hälsning

Johan Oljeqvist
VD Fryshuset

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.