Vårt internationella arbete

Nyhet
Postad den 2019 M04 30 07:08
Peace Leaders

Fryshuset växer snabbt i och utanför Sverige och vi jobbar ständigt för att nå fler unga och att sprida våra metoder. Här är en del av det som händer i vårt internationella nätverksbyggande just nu:

EU-volontärer

Fryshuset i Hammarby Sjöstad har under ett par månader tagit emot fyra volontärer från Kroatien, Ungern, Rumänien och Frankrike. De har, tillsammans med vår 12-månaders-volontär från Ryssland, bl a informerat våra unga om möjligheterna att resa ut som volontär under en kortare eller längre tid.

Peace Leaders

Det internationella programmet Peace Leaders har startat upp för året och har fått bidrag för att utföra projekt i Brasilien, Fortaleza. Peace Leaders har verkat i området under 2018 och då arbetat med 10 unga ledare från stadens utkanter. Detta år lägger vi fokus på att föra över kunskap till samma grupp unga genom ett så kallat ”training of trainers” program där målet är att de själva ska kunna leda kurser vid projektets slut.

RAN

Metoderna för Peace Leaders används även till utformandet av EU kommissionens RAN (Radicalisation awareness network) projekt RAN Youth Empowerment Academy. 31 unga från Europa deltar under ett år och kommer att starta projekt för att förebygga våldsbejakande extremism. Detta är steg för att sprida Fryshusets metoder till ännu fler unga i Europa och världen!

Nederländerna

Fryshuset har fått i uppdrag av provinsen Gelderland, Nederländernas utbildnings,- kultur- och vetenskapsdepartement, och kommunen Arnhem att genomföra en förstudie för att undersöka om Fryshusets erfarenheter, metoder och kompetens kan vara till nytta i Nederländerna. Studien utförs i samverkan med den nederländska stiftelsen Academy for Community and Training (ACT).

Norge

Fryshusets partner i Norge, Förändringshuset, utvecklas och växer snabbt. Partnerskapet har nu fungerat i två år och nya Fryshusverksamheter tillförs steg för steg. Ett nytt Förändringshus planeras nu i Holmlia, ett område i Oslo. Tanken är att Fryshuset på olika sätt ska medverka vid utvecklingen av detta nya Förändringshus, det femte i ordningen.

Medicines for the Worlds Ghettos

I november 2018 hade en arbetsgrupp bestående av organisationer från Malta, Lettland, Danmark och Estland samt Fryshuset i Sverige en konferens. Där behandlades första delen av den verktygslåda som projektet tar fram för föreningar och andra organisationer som arbetar med streetsporter som ett verktyg för socialt arbete. I sommar kommer ungdomar från de deltagande organisationerna att mötas i Lettland under streetsportfestivalen Ghetto Games och Fryshuset kommer då att delta med ett antal unga.

Eastern European Partnership (EaP)

Fryshuset ingår i ett nätverk med civilsamhällesorganisationer inom EUs Östra Partnerskap. Syftet med partnerskapet är att stärka de demokratiska krafterna i de fd sovjetrepublikerna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Belarus och Ukraina. Arbetsgruppen hade nyligen möte i Bryssel och utarbetade då en rad rekommendationer för att stärka ungas ställning och för att främja ungt entreprenörskap i regionen. Rekommendationerna är i första hand riktade till regeringarna i de aktuella länderna.

Kenya

Svenska Institutet har beviljat Fryshuset ett bidrag (inom ramen för Creative Force) för att tillsammans med organisationen Hope Raisers (www.hoperaisers.net) initiera ett samarbete i Korogocho, ett av Nairobis slumområden. Projektet handlar om att stärka unga tjejer och baseras på Backasysterskapets koncept.

Australiens ambassad

I samarbete med Raoul Wallenberg Academy, Raoul Wallenberg Institute och Australiens ambassad i Stockholm arrangerar Fryshuset ett eftermiddagsevent den 5 juni för att hedra Raoul Wallenbergs minne och insatser. Huvudtalare blir journalisten Martin Schibbye som satt i etiopisk fångenskap under 438 dagar efter att ha rapporterat bl a om de övergrepp som flyktingar vittnat om, samt Peter Greste, professor i journalistik och kommunikation vid University of Queensland.

Vill du veta mer om något av dessa projekt? Kontakta info@fryshuset.se