Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

19 Apr - Nyhet

Fryshuset inleder samarbete med FNs stadsutvecklingsorgan Habitat

Fryshuset har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete med UN Habitat, FNs organ för utveckling av bättre stadsmiljöer.

Tillsammans kommer Fryshuset och Habitat att, inom ramen för programmet ”Safer cities”, skapa en global ungdomsplattform där unga i olika länder ska få möjlighet att vara med och påverka utformningen av framtidens städer. Sekretariatet kommer att ligga på Fryshuset i Stockholm.

Avsikten är även att fler ungdomsaktivitetshus av Fryshustyp ska bildas på flera håll i världen. Nya metoder och verktyg ska tas fram för att stärka unga, särskilt flickor, att mer aktivt kunna påverka sin framtid. Gemensamma ledarutbildningsprogram ska utformas för att unga ska kunna medverka till att skapa tryggare stadsmiljöer.

I en del utvalda städer kommer man gemensamt att etablera ”Safety Labs” i samarbete med lokala universitet eller andra kunskapscentra, där man samlar in och dokumenterar innovativa idéer och erfarenheter ur ett ungdomsperspektiv.

I oktober varje år planeras I olika städer ”Annual Global Youth and Safer Cities Days” med en rad aktiviteter kopplade till ungas medverkan i arbetet med ökad trygghet och säkerhet.

Samarbetet mellan Fryshuset och UN Habitat bekräftades på tisdagen på Fryshuset genom att UN Habitats nya Executivdirektör, Ms Maimunah Mohd Sharif, som också är Under-Secretary General vid FN, och Fryshusets VD, Johan Oljeqvist, i närvaro av bl a en grupp ungdomar från Fryshuset, undertecknade ett ”Memorandum of Understanding”.

För närmare information, kontakta Martin Dworén, martin.dworen@fryshuset.se