Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

12 Okt - Nyhet

Fryshuset och Södertörns högskola inleder samarbete

Fryshuset och Södertörns högskola verkar båda för ett socialt hållbart samhälle utifrån flera aspekter. Samarbetet bygger på ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan högskolans forskare och studenter samt Fryshusets personal, deltagare och elever. Syftet är att utveckla nya samverkansformer utifrån ett långsiktigt perspektiv där det vetenskapliga och det praktiska förenas för att skapa förutsättningar för nya, innovativa lösningar på vår tids stora sociala utmaningar.

Fryshuset och forskare från Södertörns högskola och studieprogrammet Socialt arbete med storstadsprofil, kommer att skapa gemensamma projekt där Fryshuset kan använda sig av och levandegöra forskningen i sitt praktiska arbete med att skapa förebyggande sociala insatser för unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i ett utanförskap.

– Vi är glada över det här samarbetet som kommer att ge både studenter på Södertörns högskola och Fryshusets mångfald av deltagare möjligheter att bredda sina nätverk och ta del av såväl akademiska som praktiska utmaningar, säger Rita Criborn Krafft, utvecklingschef på Fryshuset.

Genom samarbetet ges högskolans studenter möjligheter att bredda sina nätverk och praktiska kunskaper tillsammans med Fryshuset samtidigt som Fryshusets elever och deltagare i olika verksamheter får möjlighet att besöka Södertörns högskola och bekanta sig med den akademiska miljön.

Samarbetet inleds under 2017.