Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

1 Mar - Nyhet

Fryshuset och Sosped i svensk-finskt partnerskap

Fryshuset har ingått ett partnerskap med den finska organisationen Sosped, som har fokus på att inkludera ungdomar med mentala funktionsvariationer eller spelberoendeproblematik i samhället och att motverka att de hamnar i olika former av utanförskap.

– Detta är en grupp unga som ofta ”hamnar mellan stolarna” när det gäller arbetet med att inkludera alla unga i samhället. Genom detta partnerskap vill Fryshuset använda Sospeds mångåriga erfarenheter och kunskaper av arbete med dessa unga och initiera program och verksamheter med särskild inriktning på dem. Men vi vill också tillsammans med Sosped nå fler unga i Finland genom att etablera flera av våra verksamheter där, säger Fryshusets VD Johan Oljeqvist.

Sosped-stiftelsen erbjuder verksamhet baserade på kamratstöd i olika former. Man fokuserar på människors resurser, styrkor och möjligheter att lära sig nya saker. Genom kreativa gruppaktiviteter är målet att öka möjligheterna till känsla av livskontroll och att utveckla sina sociala kunskaper, samt förbättrad arbets- och funktionsförmåga i vardagen.

– Partnerskapet med Fryshuset ger Sosped en möjlighet att sprida sina erfarenheter och metoder i Sverige och att utveckla dem i samverkan med Fryshuset. Vi ser också möjligheter till ett bredare samarbete för att motverka unga i riskzonen att hamna i utanförskap. Vi hoppas också att våra erfarenheter av arbete med att motverka spelmissbruk bland unga ska kunna vara till nytta i vårt samarbete med Fryshuset, säger Lassi Rajamäki, VD på Sosped.