Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

5 Okt - Nyhet

Fryshuset vill minska ungdomsvåldet med konflikthanteringsprogram för unga i destruktiva miljöer

Fryshuset utvecklar ett professionellt utbildningsprogram för dialog och konflikthantering för unga vuxna som ger verktyg att hantera ett allt mer polariserat samhälle där de konflikter som pågår både lokalt och globalt idag spelar allt större roll, och påverkar många unga i deras vardag. 

Konflikter bland unga som leder till dödligt våld ökar i samhället idag. De skapas utifrån kränkningar och okunskap i hur en konflikt kan lösas på annat sätt än med våld. Många unga lever idag med ärvda konflikter från sina hemländer som befinner sig i krig eller som uppstår på grund av utseende eller på grund av lojaliteten med de normer som är en del av ungas områden, subkulturer eller samhället i stort. Unga upplever konflikterna många gånger som helt oundvikliga.

– Unga ska inte känna sig hindrade i sitt agerande eller vara rädda för att hamna i konflikter, det ska känna att de äger och kan hantera de verktyg som finns för att lösa dem. Utbildningen är riktad till unga vuxna i åldern 18-29 år, där vi idag ser att det finns ett glapp. För denna åldersgrupp är offentligt stöd och insatser mycket begränsade, samtidigt som det är då många hamnar i destruktiva och konfliktfyllda miljöer, säger Camila Salazar, kriminolog på Fryshuset.

Projektet finansieras med stöd från Postkodlotteriet.

Fryshuset är en ideell ungdomsorganisation som når unga som lever i väldigt skilda miljöer. Vi arbetar med och når unga som befinner sig mitt i de konflikter som skördat många unga liv de senaste två åren. Vi hjälper unga att lämna kriminella gäng där de, som av olika anledningar har hamnat i en destruktiv livsstil, många gånger måste fly för sitt liv. Vi har en av Sveriges största mötesplats för unga på nätet genom ungdomar.se, vi möter unga på deras fritid, i deras passioner och arbetar med dem i ett kritiskt skede av deras liv när alla vägval ska tas och identiteten formas. Konflikthantering är något alla borde få möjlighet att träna sig i att hantera. Resultatet vi vill uppnå med det här utbildningsprogrammet är att få unga vuxna att uppleva en större trygghet i sina vardagliga liv, ha stärkt sina förmågor att hantera konflikter och spänningar samt kunna påverka sitt samhälle vilket ger dem ökad känsla av inkludering i samhället.