Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

18 Jun - Nyhet

Fryshusets internationella arbete

De utmaningar Fryshuset arbetar med är inte svenska, de är globala. Våra metoder att nå flera unga och att ge dem möjlighet att genom sina passioner förändra världen behövs överallt.

Av denna anledning söker Fryshuset hela tiden nya samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Vi tar även varje år emot 100-tals besökare från nästan hela världen. Det internationella engagemanget syftar till att öka Fryshusets kompetens genom erfarenhetsutbyten (studieresor, utbyten, volontärinsatser) från andra länder till nytta för våra ungdomar och medarbetare. Vi vill även sprida Fryshusets metoder och nå unga i andra länder och göra Fryshuset som helhet mer känt för alla som arbetar med och för unga.

När vi söker samarbetspartners utgår vi från bl a från värderingar, styrka, besluts- och handlingskraft hos våra utlandskontakter. Kan vi nå ut till och göra det bättre för de unga genom konkreta insatser? Var kan vi själva lära oss mest? Var finns behov/önskemål vi kan möta med vår spjutspetskompetens?

Fryshusets engagemang utomlands kan, beroende på lokala förutsättningar, ske på olika nivåer:

  • Genom fysisk närvaro på plats; drift av verksamhet i egen regi eller i partnerskap med/genom andra aktörer (licens/franchising)
  • Genom metod/projektsamarbete, utbildningar mm
  • Genom utbyten av studiebesök, workshops, idrott/musik, volontärer mm
  • Genom medverkan i konferenser/seminarier arrangerade av EU, FN eller andra aktörer

Samarbetet med UN Habitat

Ett samarbetsavtal som nyligen skrivits på är det mellan Fryshuset och FNs organ för stadsutveckling, UN Habitat. Det innebär bland annat att vi bildar ett globalt ”Youth Forum” för att, inom ramen för ”Safer Cities-programmet”, öka ungas inflytande över utvecklingen av bättre och tryggare stadsmiljöer runtom i världen.

Vi kommer att samverka med andra aktörer som arbetar med samma målgrupper och bidra till att det skapas Fryshus på flera platser. Vi vill genom våra metoder stärka unga, inte minst unga tjejer, och skapa framtidstro. Vi kommer att utbilda unga ledare och samverka med lokala universitet och tankesmedjor i sk ”safety labs”. Självklart kommer arbetet bedrivas med 2030-målen i fokus. Vidare planeras årliga event på temat Global Youth and Safer Cities.

Detta samarbete förväntas ge möjligheter för många av våra unga och unga ledare att delta och arbeta ihop med unga från andra delar av världen.

Frågor? Kontakta Martin Dworén, Senior Advisor Public Affairs, International Relations, Martin.dworen@fryshuset.se, Tel: +46 70 687 004