Nyheter

Aktuellt om Fryshuset.

2 Feb - Nyhet

Fryshusets unga träffade Kerry Kennedy och Stefan Löfven i panelsamtal om ungas situation

Den 1 februari besökte Kerry Kennedy Fryshuset för att tillsammans med statsminister Stefan Löfven och en panel av unga från fryshuset prata om lösningar på dagens hot mot demokrati och mänskliga rättigheter. Fryshusets VD Johan Oljeqvist ledde samtalet.

”Unga behöver förebilder. Vuxna förebilder. Sådana som inte bara säger vad som är rätt eller fel. Inspirerande förebilder.”
Alejandro Sinisalo 23 år.

Mod och hopp är ord som kvällens panel återkom till vid flera tillfällen. Fryshusets unga lyfte vikten av att vara modig nog att se situationer för vad de verkligen är.

Vi måste tala om varför vi tappat hoppet. Vi har mycket psykisk ohälsa bland unga och barn. Vi har ingen meningsfull fritid. Det är mycket våld. Vi sitter och väntar på att få reda på vem som går bort här näst. Det är inte okej. Vi måste erkänna problemen vi har. Annars kan vi inte prata om lösningar. Lösningar som vi kan göra just nu. Katerina Kourgiali 20 år.

 

Vuxenvärldens ansvar blir tydligt när de unga berättar om sitt perspektiv på dagens problem med utanförskap, segregering och kriminalitet.

Lärare har inte tid för annat än att vara lärare, det måste finnas fler vuxna. Många unga har så mycket som pågår i hemmet. Ens förälder kanske är missbrukare, eller så delar man rum med 4 syskon. Då kan man inte fokusera på skolan. Vi behöver fler vuxna som kan hjälpa unga, inte bara ge dom läxor. Katerina Kourgiali 20 år.

Det var 50 år sedan den amerikanska presidentkandidaten Robert F. Kennedy dödades. För att hylla hans liv har familjen och dotter Kerry Kennedy, generalsekreterare för organisationen Robert F. Kennedy Human Rights, valt att göra 2018 till ett år fyllt av inspiration för framtida generationer.

Kerry berättade om faderns död och andra traumatiska händelser under några av sina ungdomsår. Det var när hon för första gången läste deklarationen om mänskliga rättigheter som hon slutade se sig själv som ett offer, och istället blev aktivist. ”It changed my life”, berättar hon.

 

Stefan Löfven berättade hur Robert Kennedy inspirerat honom som talare och politiker. ”Han var modig, ärlig i hur han beskrev vad som pågick oavsett vad det handlade om. Sen hade han mod att ta sig an uppgiften. Han trodde på att vi kan förändra världen. Allt det han pratade om är mer än relevant idag. När unga förlorar hopp så får vi en dålig utveckling i samhället. Kennedy tände hoppet”.

Johan Oljeqvist avslutade genom att lyfta Fryshusets roll i samhällsutvecklingen. ”När omvärlden stormar är det vår roll att stå stadigt i mitten. Vi måste visa unga att man inte måste välja sida. Du kan vara du, vi älskar dig för den du är. Och du kommer kunna förändra genom att samarbeta, snarare än att skapa skillnader. Kennedy inspirerar genom att vara modig nog att uppmärksamma problem, men även snabb på att hitta lösningar.”