Arbeta med oss

Arbeta som volontär

Fryshuset har i sina verksamheter behov av olika typer av volontärinsatser med olika grader av engagemang. 

Volontärtjänster:

 

Vad kan du bidra med?

Du kan bidra i din profession och med dina yrkeskunskaper inom områden som ekonomi, juridik, finansiering, entreprenörskap, affärsutveckling, journalistik, formgivning, hantverkare, logistik med mera. Här finns inga begränsningar! Din kunskap behövs i en del av våra projekt direkt med unga men också i vårt arbete med att driva Fryshusets utveckling framåt.

Du kan även bidra med din talang! Det kan vara allt ifrån att hålla salsa- eller gitarrkurser på vår lovverksamhet Lovely days till bullbakning!

Du kan bidra i en högre engagemangsnivå om du vill arbeta direkt med unga, tillsammans med oss i våra verksamheter. Då får du den utbildning du behöver av oss för att kunna ta dig an ett coachningsuppdrag eller gå in som stödperson åt en ung person.

Vi söker volontärer som är sociala och öppna till sin natur. Som är genuint intresserade och engagerade i barn och ungdomsfrågor. Som känner en trygghet i sin identitet som vuxna. Fryshuset förebehåller sig rätten att godkänna alla som ska arbeta som volontärer där arbetet innefattar direktkontakt med barn och ungdomar.

Intresseanmälan
För att anmäla ditt intresse som volontär, kontakta den verksamhet du är intresserad av eller maila till  praktik_volontar@fryshuset.se.

Förslag på egna volontärinsatser

Om ni har förslag på aktiviteter som inte inryms i ramen för de föreslagna volontärinsatserna nedan, skicka ett mail till  praktik_volontar@fryshuset.se.

Sponsor till Fryshuset

Om ni är sponsor till Fryshuset, kontakta: kim.waller@fryshuset.se

 

Vad kan du hjälpa till med?

Transporter/funktionärer i samband med utflykter och evenemang:

Flera av våra verksamheter, som Lugna Gatan och Barn till ensamma mammor, anordnar olika utflykter och evenemang för ungdomar och barn. Om du har bil och är en van bilförare, kanske till och med bussförare, kan du hjälpa till att transportera ungdomar och ledare till olika aktiviteter.

Vi har också behov av funktionärer vid dessa arrangemang. Det kan handla om att vara närvarande som vuxen med en hjälpande hand vid en aktivitet eller att vara entrévärd på ett disco som The Wave anordnar. Uppgifterna varierar mycket.

Läs mer om Lugna GatanLovely Days

Barn till ensamma mammor:

Barn till Ensamma Mammor tillhandahåller lekledare och vuxna förebilder för barn till ensamstående mödrar utan tillgång till något nätverk eller stöd i omgivningen.

Läs mer om Barn till ensamma mammor

Mer information och intresseanmälan:

Stockholm: barntillensammamammor@fryshuset.se

Göteborg: emelie.elkberg@fryshuset.se

Malmö: hanna.gomez@fryshuset.se

Bli tjejcoach:

United Sisters arbetar med att stärka och stödja unga tjejer genom samtalsgrupper, coacher och aktiviteter. Du har möjlighet att utbilda dig till tjejcoach för arbete med United Sisters tjejgrupper. Coacherna arbetar på volontärbasis och genomgår en 2-dagars utbildning och förbinder sig därefter att under minst ett års tid arbeta med tjejer antingen i grupp eller individuellt. Man träffas ungefär en gång i veckan för att lyssna, stötta och peppa.

Läs mer om United Sisters

Mer information och intresseanmälan:

Stockholm: united.sisters.stockholm@fryshuset.se

Malmö: united.sisters.malmo@fryshuset.se

Göteborg: united.sisters.goteborg@fryshuset.se

Bli “storebror”:

Projektet Brobyggarna arbetar med unga killar i lägre tonåren som inte har någon naturlig kontakt med sina fäder eller andra manliga förebilder. Verksamheten leds av ett antal vuxna män som på volontärbasis träffar killgrupperna ett par gånger per månad för olika aktiviteter. Aktiviteterna är ofta kopplade till frilufts- eller sjöliv. Stor vikt läggs vid att arbeta med värderingar och attityder. Som brobyggarledare förbinder man sig att arbeta med en grupp, 15-20 killar, under minst ett års tid. Nu finns det också möjlighet att bli ”Storebror”. Det innebär att bli en form av coach till en ung kille, cirka en gång i veckan.

Läs mer om Brobyggarna

Mer information och intresseanmälan:

Pedram.Afshari@fryshuset.se

 

Hjälpa till med att ordna studiebesök/aktiviteter:
Som volontär kan du hjälpa till att arrangera studiebesök och aktiviteter som ligger inom ditt intresse- eller verksamhetsområde där du ha särskilda kontakter och kunskaper. Det kan handla om att ordna besök på företag, organisationer eller myndigheter. Om att förmedla kontakter och arrangera team-building-aktiviteter. Eller om att öppna dörrar som för vissa ungdomar annars är stängda.

 

Genomföra en kurs/utbildning för ungdomar:
Många har specialkunskaper inom något område som det kan vara intressant för ungdomar att få ta del av. Du kan som volontär starta och driva en kortare kurs för vår lovverksamhet Lovely Days. Du kan också arrangera en längre utbildning som sträcker sig över en termin. Det kan handla om din hobby (schack, stickning, gitarrspel, musik, fiske etc.) eller dina yrkesrelaterade kunskaper.

 

Bistå med kompetens:
På Fryshusets stödenheter finn det ofta ett behov av personer som kan bistå med sin kompetens. Pro bono-insatser på dessa områden tas tacksamt emot. Områden som är kan vara aktuella är:

Marknad och kommunikation – bistå med journalistiskt arbete eller formgivning av broschyrer, annonser etc.

För mer information som rör marknad och kommunikation maila: kommunikation@fryshuset.se

Företag- och samhällskontakter – behov av personer som vill hjälpa till med sponsorkontakter och med politisk opinionsbildning

 

Managementfrågor – kan gälla framtagande av strategier, organisation, HR, kommunikation och PR, marknadsföring, IT med mera.

För mer frågor som rör management samt HR maila: anita.kringberg@fryshuset.se

 

För information om praktik på Fryshuset klicka här.

Vill du stödja Fryshuset?

Ta kontakt med Kim Waller, Chef fundraising och företagssamarbeten

kim.waller@fryshuset.se

+46 76 001 06 05  

Fryshuset 30 år

Läs mer om Fryshuset i vår jubileumsbilaga.