Organisation

Whistleblow

Anmälan om oegentligheter

Fryshuset har en process för att det ska vara lätt och tryggt att rapportera om eventuella överträdelser eller lagbrott inom Fryshusets verksamhet – en så kallad whistleblowing-funktion. Det innebär att du som vill anmäla något kan vara anonym om du vill. Du ska alltid känna sig trygg i förvissningen om att vi på Fryshuset vill att problem ska lyftas fram och lösas.

Vill du göra en anmälan?

Misstanke om oegentligheter rapporteras konfidentiellt direkt till Fryshusets VD Johan Oljeqvist muntligt, skriftligt eller via mail johan.oljeqvist@fryshuset.se

Anmälan om oegentligheter kan också lämnas skriftligt till mailadress: whistleblow@fryshuset.se vars mottagare är Fryshusets styrelseordförande Christer Thordson.

Så snart en anmälan gjorts kommer en inledande undersökning att göras, varefter beslut fattas om hur ärendet fortsatt ska hanteras. Inom två veckor efter att anmälan har gjorts kommer anmälaren att få återkoppling som bekräftar att anmälan har mottagits och hur ärendet kommer att hanteras.

Vill du veta mer om detta?