Organisationsstruktur

Våra verksamheter är uppdelade inom fyra kunskapsområden: Skola, Ungdomskultur, Arbete & entreprenörskap samt Föredöme & framtidstro.

Vårt organisationsnummer är: 802011-1582


Beslutade strategiska mål 2020-2030

För att Fryshuset ska svara mot ungas behov, passioner och önskningar är respektfulla möten, goda relationer och ständig dialog med dem en förutsättning. Behov hos Fryshusets främsta målgrupp – unga – är vad all vår verksamhet och aktivitet utgår ifrån. Läs mer om Fryshusets beslutade strategiska mål 2020-2030 här

Fryshusgruppen

Läs mer om Fryshusgruppen eller här.

Principer för Fryshusets organisationsdesign

Fryshuset har en organisationsstruktur som bygger på en matrismodell med syfte att utveckla fler kunskapsbaserade tvärrelationer över geografiska gränser. Centralt stärker vi upp med 7 st kunskapsområden som arbetar nationellt mot verksamhetspartners på respektive geografisk plats i Sverige.
Läs mer om Fryshusets organisationsdesign här.

Fryshusets stadgar

Läs mer om Fryshusets stadgar här.

Anmälan om oegentligheter

Fryshuset har en process för att det ska vara lätt och tryggt att rapportera om eventuella överträdelser eller lagbrott inom Fryshusets verksamhet – en så kallad whistleblowing-funktion. Det innebär att du som vill anmäla något kan vara anonym om du vill. Du ska alltid känna sig trygg i förvissningen om att vi på Fryshuset vill att problem ska lyftas fram och lösas.

Vill du göra en anmälan?
Misstanke om oegentligheter rapporteras konfidentiellt direkt till Fryshusets VD Johan Oljeqvist muntligt, skriftligt eller via mail johan.oljeqvist@fryshuset.se

Anmälan om oegentligheter kan också lämnas skriftligt till mailadress: whistleblow@fryshuset.se vars mottagare är Fryshusets styrelseordförande Christer Thordson.

Så snart en anmälan gjorts kommer en inledande undersökning att göras, varefter beslut fattas om hur ärendet fortsatt ska hanteras. Inom två veckor efter att anmälan har gjorts kommer anmälaren att få återkoppling som bekräftar att anmälan har mottagits och hur ärendet kommer att hanteras.

Vill du veta mer om detta?
Kontakta gärna Fryshusets HR chef Rebekka Rintala von Knorring på rebekka.rintala-von-knorring@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår