Fryshusets samarbetspartners

Stöd Fryshuset

Vill du ge unga möjligheten att förändra världen genom sina passioner?

För att skapa varaktiga förändringar i ungas liv krävs ett förebyggande och långsiktigt arbete. Genom att engagera dig i Fryshusets verksamheter hjälper du barn och unga att själva vara med och påverka sin framtid.

 

Vi är med på Givarguidens ”Gröna lista”!
Det betyder vi fått en grön bedömning på parametrarna Demokrati, Ekonomi och Transparens.

 

 

Du kan engagera dig i Fryshusets verksamhet genom att:

 

Allt engagemang utgår ifrån Fryshusets uppdrag:

    • Vi lyssnar och bygger relationer med unga. Vi utgår ifrån deras passioner och skapar gemenskaper där unga hörs, räknas och utvecklas. Det stärker deras självkänsla. Vi arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar.
    • Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap.
    • Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.
    • Vi ger unga verktyg att själva ta makten över sin framtid genom att ta tillvara på sin inre kraft och motivation.
    • Vi lyssnar in vad som händer och är snabba på att agera. Vi ser möjligheter där andra ser problem. Vi är tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, om och om igen…

 

Vill du stödja Fryshuset?

Ta kontakt med Kim Waller,
Chef fundraising och företagssamarbeten

kim.waller@fryshuset.se

+46 76 001 06 05