Fryshusets samarbetspartners

Stöd Fryshuset

stod-oss-2

 

Vill du ge unga möjligheten att genom sina passioner förändra världen?

För att skapa varaktiga förändringar i ungas liv krävs det ett förebyggande och långsiktigt arbete. Genom att engagera dig i Fryshusets verksamheter hjälper du barn och unga i Sverige att själva vara med och påverka sin framtid.

 

Du kan engagera dig i Fryshusets verksamhet genom att:

 

 

Möt Lotta Lundberg: 

»Målet är att skapa
win-win«

 

CSR har blivit ett inarbetat begrepp i näringslivet. Men hur gör man? På Fryshuset finns en hel del erfarenhet och det är ”win-win” som är ledstjärnan.

 

Lotta Lundberg

Lotta Lundberg

Corporate Social Responsibility brukar definieras som att ett företag tar ansvar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. CSR har blivit en av hörnstenarna i Fryshusets arbete.

– Vi har samverkat med näringslivet i 30 år. Erfarenheten gör oss medvetna om vilka utmaningar vi fortfarande har framför oss i dessa samarbeten, säger Lotta Lundberg, ansvarig för fundraising & näringslivsrelation  på Fryshuset.

Ett företag som vill samarbeta med Fryshuset behöver förhålla sig till, och helst dela, den värdegrund som hela verksamheten vilar på och till viss del sätta sig in i de samhällsförändringar som Fryshuset försöker åstadkomma.

– Vi ser gärna att samarbetet består av flera delar, där det finansiella stödet är en del som förstärks genom olika samarbetsprojekt där företaget och Fryshuset möts och skapar relationer och sätter gemensamma mål som gynnar både företaget och våra målgrupper. Våra företagssamarbeten är ovärderliga eftersom näringslivet ofta ger oss förtroendet att själva avgöra var deras pengar behövs som mest. Vi kan stoppa en destruktiv utveckling hos en ung människa när vi har möjlighet att agera direkt. Näringslivet har en gedigen kunskap och förståelse för både risker och vikten av innovationskraft, och kan många gånger vara mer proaktiva än det offentliga när det gäller finansiering av de verksamheter vi bedriver.

Fryshuset ser också ett stort värde i att minska gapet mellan näringslivet och ungdomarna. Det sker ofta genom projekt där unga möter företaget och dess företrädare. Det finns enligt Lotta Lundberg en stark önskan hos många unga att vidga sitt vuxna nätverk och det kan göras genom enkla, riktade aktiviteter som ofta ger lika mycket för företaget som för ungdomarna.

– Att skapa jobb, feriejobb, praktikplatser och arbetsträningsplatser är oerhört viktigt och här kan Fryshuset stödja på olika sätt.

Men det handlar inte enbart om att hjälpa ungdomar. Det handlar också om att företagen själva ska vinna på sin sociala investering. Ett verkningsfullt förändringsarbete i samhället förutsätter långsiktiga och starka relationer till de företag som Fryshuset samarbetar med och målet är att skapa en ”win-win situation”.

– CSR-samarbeten ska inte jämställas med sponsring och behöver inte heller vara bidragsbetonat, utan kan laddas med stora värden för det moderna företaget inom HR och rekrytering, kultur, ledarskap, produktutveckling, marknadskommunikation och mycket mer.

Det är framförallt tre saker som Lotta Lundberg vill att företagen ska tänka igenom för att vara redo att ta steget in i ett samarbete med Fryshuset.

Varför vill man ingå det här samarbetet? Behöver man bli bättre på att förstå vad den yngre generationen vill och kan? Vill man förstärka en viss kompetens? Vill man förändra sin företagskultur eller skapa ett högre engagemang hos sin personal?

– Ingångsvärdena kan se olika ut och när man vet vilken utmaning man som företag står inför går det snabbare att hitta rätt samarbetsprojekt.

Ett långsiktigt förändringsarbete hos ett företag som vill bidra till social samhällsutveckling kräver en övergripande strategi där alla delar av företaget blir involverade. Ju närmre kärnverksamheten man kommer desto bättre resultat.

Det gäller att hitta en ”win-win” som kan redovisas och kommuniceras.

– Och var stolt över den! säger Lotta Lundberg.

 

 

Allt engagemang utgår ifrån Fryshusets uppdrag:

    • Vi lyssnar och bygger relationer med unga. Vi utgår ifrån deras passioner och skapar gemenskaper där unga hörs, räknas och utvecklas. Det stärker deras självkänsla. Vi arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar.
    • Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.
    • Vi ger unga verktyg att själva ta makten över sin framtid genom att ta tillvara på sin inre kraft och motivation.
    • Vi lyssnar in vad som händer och är snabba på att agera. Vi ser möjligheter där andra ser problem. Vi är tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, om och om igen…

 

Vill du stödja Fryshuset?

Ta kontakt med Lotta Lundberg, Fryshusets Chef för Näringslivssamarbeten & Fundraising

email-4096-black lotta.lundberg@fryshuset.se

9ip5adeiE  073 950 22 65

90-konto

Fryshuset 30 år

Läs mer om Fryshuset i vår jubileumsbilaga.