Stöd Fryshuset

Engagera dig!

Vad kan du bidra med?

Du kan bidra i din profession och med dina yrkeskunskaper inom områden som ekonomi, juridik, finansiering, entreprenörskap, affärsutveckling, journalistik, formgivning, hantverkare, logistik med mera. Här finns inga begränsningar! Din kunskap behövs i en del av våra projekt direkt med unga men också i vårt arbete med att driva Fryshusets utveckling framåt.

Du kan även bidra med din talang! Det kan vara allt ifrån att hålla salsa- eller gitarrkurser på vår lovverksamhet Lovely days till bullbakning!

Du kan bidra i en högre engagemangsnivå om du vill arbeta direkt med unga, tillsammans med oss i våra verksamheter. Då får du den utbildning du behöver av oss för att kunna ta dig an ett coachningsuppdrag eller gå in som stödperson åt en ung person.

Volontär

Vi söker volontärer som är sociala och öppna till sin natur. Som är genuint intresserade och engagerade i barn och ungdomsfrågor. Som känner en trygghet i sin identitet som vuxna. Fryshuset förebehåller sig rätten att godkänna alla som ska arbeta som volontärer där arbetet innefattar direktkontakt med barn och ungdomar.

Ansök om att bli volontär här! 

Praktikant

Är du intresserad av att göra din praktik på någon av Fryshusets verksamheter? Mer information hittar du här. 

Tyvärr har vi ofta svårt att ta emot praktikanter på kortare tidsperiod än tre månader.

Sponsor till Fryshuset

Vill ni sponsra Fryshuset? Kontakta: kim.waller@fryshuset.se

Transporter/funktionärer

Flera av våra verksamheter, som Lugna Gatan och Barn till ensamma mammor, anordnar olika utflykter och evenemang för ungdomar och barn. Om du har bil och är en van bilförare, kanske till och med bussförare, kan du hjälpa till att transportera ungdomar och ledare till olika aktiviteter. Vi har också behov av funktionärer vid dessa arrangemang.

Läs mer om Lugna GatanLovely Days eller Barn till ensamma mammor

Bli tjejcoach

United Sisters arbetar med att stärka och stödja unga tjejer genom samtalsgrupper, coacher och aktiviteter. Du har möjlighet att utbilda dig till tjejcoach för arbete med United Sisters tjejgrupper. Coacherna arbetar på volontärbasis och genomgår en 2-dagars utbildning och förbinder sig därefter att under minst ett års tid arbeta med tjejer antingen i grupp eller individuellt. Man träffas ungefär en gång i veckan för att lyssna, stötta och peppa.

Läs mer om United Sisters

Bli “storebror”

Projektet Brobyggarna arbetar med unga killar i lägre tonåren som inte har någon naturlig kontakt med sina fäder eller andra manliga förebilder. Verksamheten leds av ett antal vuxna män som på volontärbasis träffar killgrupperna ett par gånger per månad för olika aktiviteter. Aktiviteterna är ofta kopplade till frilufts- eller sjöliv. Stor vikt läggs vid att arbeta med värderingar och attityder. Som brobyggarledare förbinder man sig att arbeta med en grupp, 15-20 killar, under minst ett års tid. Nu finns det också möjlighet att bli ”Storebror”. Det innebär att bli en form av coach till en ung kille, cirka en gång i veckan.

Läs mer om Brobyggarna

Hjälp till att ordna studiebesök/aktiviteter

Som volontär kan du hjälpa till att arrangera studiebesök och aktiviteter som ligger inom ditt intresse- eller verksamhetsområde där du ha särskilda kontakter och kunskaper. Det kan handla om att ordna besök på företag, organisationer eller myndigheter. Om att förmedla kontakter och arrangera team-building-aktiviteter. Eller om att öppna dörrar som för vissa ungdomar annars är stängda.

Bistå med kompetens

På Fryshusets stödenheter finn det ofta ett behov av personer som kan bistå med sin kompetens. Pro bono-insatser på dessa områden tas tacksamt emot. Områden som är kan vara aktuella är:

Marknad och kommunikation – bistå med journalistiskt arbete eller formgivning av broschyrer, annonser etc.

För mer information som rör marknad och kommunikation maila: kommunikation@fryshuset.se

Företag- och samhällskontakter – behov av personer som vill hjälpa till med sponsorkontakter och med politisk opinionsbildning. Kontakta kim.waller@fryshuset.se 

Managementfrågor – kan gälla framtagande av strategier, organisation, HR, kommunikation och PR, marknadsföring, IT med mera.

För mer frågor som rör management samt HR maila: anita.kringberg@fryshuset.se

Vill du stödja Fryshuset?

Ta kontakt med Kim Waller, Chef fundraising och företagssamarbeten

kim.waller@fryshuset.se

+46 76 001 06 05  

Fryshuset 30 år

Läs mer om Fryshuset i vår jubileumsbilaga.