Stöd Fryshuset

Engagera dig!

Volontär

Vi söker volontärer som är intresserade och engagerade i barn- och ungdomsfrågor. Du kan bidra med din yrkeskunskap, bli coach för en ung person eller något annat du brinner för.

Ansök om att bli volontär här! 

Praktikant

Är du intresserad av att göra din praktik i någon av Fryshusets verksamheter? Mer information hittar du här. 

Tyvärr har vi ofta svårt att ta emot praktikanter på kortare tidsperiod än tre månader.

Transporter/funktionärer

Flera av våra verksamheter, som Lugna Gatan och Barn till ensamma mammor, anordnar olika utflykter och evenemang för ungdomar och barn. Om du har bil och är en van bilförare, kanske till och med bussförare, kan du hjälpa till att transportera ungdomar och ledare till olika aktiviteter. Vi har också behov av funktionärer vid dessa arrangemang.

Kontakta den verksamhet du är intresserad av att hjälpa: Lugna GatanLovely Days eller Barn till ensamma mammor

Bli tjejcoach

United Sisters arbetar med att stärka och stödja unga tjejer genom samtalsgrupper, coacher och aktiviteter. Du har möjlighet att utbilda dig till tjejcoach för arbete med United Sisters tjejgrupper. Coacherna arbetar på volontärbasis och genomgår en 2-dagars utbildning och förbinder sig därefter att under minst ett års tid arbeta med tjejer antingen i grupp eller individuellt. Man träffas ungefär en gång i veckan för att lyssna, stötta och peppa.

Läs mer och anmäl intresse: United Sisters

Hjälp till att ordna studiebesök/aktiviteter

Som volontär kan du hjälpa till att arrangera studiebesök och aktiviteter som ligger inom ditt intresse- eller verksamhetsområde där du ha särskilda kontakter och kunskaper. Det kan handla om att ordna besök på företag, organisationer eller myndigheter. Om att förmedla kontakter och arrangera team-building-aktiviteter.

Bistå med kompetens

På Fryshusets stödenheter finn det ofta ett behov av personer som kan bistå med sin kompetens. Pro bono-insatser på dessa områden tas tacksamt emot. Områden som är kan vara aktuella är:

Marknad och kommunikation – bistå med journalistiskt arbete eller formgivning av broschyrer, annonser etc.
För mer information som rör marknad och kommunikation maila: kommunikation@fryshuset.se

Företag- och samhällskontakter – behov av personer som vill hjälpa till med sponsorkontakter och med politisk opinionsbildning. Kontakta kim.waller@fryshuset.se 

Managementfrågor – kan gälla framtagande av strategier, organisation, HR, kommunikation och PR, marknadsföring, IT med mera. För mer frågor som rör management samt HR maila: anita.kringberg@fryshuset.se

Vill du stödja Fryshuset?

Ta kontakt med Kim Waller,
Chef fundraising och företagssamarbeten

kim.waller@fryshuset.se

+46 76 001 06 05

 

Fryshuset 30 år

Läs mer om Fryshuset i vår jubileumsbilaga.