Stöd Fryshuset

Svensk Insamlingskontroll och FRII

 

Svensk Insamlingskontroll

 

90_Konto_Logo_RGB1

 

Hela Fryshusets verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är gåvogivarens garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll’s syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänheten sker under betryggande kontroll, att inte insamlingar belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

För att ha ett 90-konto måste
– organisationen ha sitt säte i Sverige
– ändamålet med insamlingen vara så bestämt att det går att kontrollera
– insamlingarna ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer
– organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor, så kallad kontorevisor. Läs mer om Svensk Insamlingskontroll.

 

 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII

 

images.eniro.com

 

Fryshuset är medlem i branschföreningen FRII som är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 83 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. FRII verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang. FRII har bland annat utarbetat etiska riktlinjer för insamling. Läs mer om FRII