image

Solve for Tomorrow Report

Majoriteten av ungdomar i Norden anser att de har större möjlighet att påverka samhällsutvecklingen med hjälp av teknologin istället för att engagera sig i ett politiskt parti. Det framgår i ”Solve for Tomorrow Report” som baseras på en nordisk undersökning med över 2000 respondenter mellan 16–25 år. Rapporten är framtagen av Fryshuset och Samsung Electronics Nordic och den kartlägger ungas oro inför framtiden – där frågor som psykisk ohälsa dominerar.

Unga har en stark drivkraft att skapa positiv förändring i samhället. Oavsett om det handlar om pandemier, klimat och miljö eller psykisk ohälsa vill unga engagera sig för att forma framtiden. Samtidigt som viljan finns, är det inte alltid lika lätt att veta hur man går tillväga eller får sin röst hörd. Det finns en uppenbar växande oro och frustration över samhällsutvecklingen bland unga idag och de tycker det är svårt att navigera i en värld som är i ständig och snabb förändring. Den här känslan ser inga landsgränser utan sträcker sig över hela Norden.

Med Solve for Tomorrow Report 2022 vill vi lyfta fram vilka frågor unga tycker är viktigast och mest engagerande i det nordiska samhället. Vi vill även ge unga möjlighet att berätta om de upplever att de kan påverka, vem som bär ansvaret och hur de ser på teknologins roll som förändringskraft.

Genom spännande intervjuer med deltagare från Solve for Tomorrow 2021, experter inom klimat, psykisk ohälsa och teknologi hoppas vi kunna bidra med kunskap och inspiration, men framförallt ge tydliga insikter och intressanta perspektiv om ungas syn på samhällsutvecklingen och teknologins roll. Med denna rapport hoppas vi kunna bidra till att skapa en öppen och inkluderande dialog för och med unga i Norge, Sverige, Finland och Danmark.

Ser teknologi som möjliggörare 

Enligt undersökningen anser närmare 9 av 10 ungdomar, i Norden, att teknologi och digital innovation kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar. Dessutom anser unga i Norden att de har större möjlighet att påverka samhällsutvecklingen genom att använda teknologi i stället för att engagera sig i ett politiskt parti.

Med Solve for Tomorrow vill vi ge unga verktygen att driva samhällsförändring med hjälp av teknologi och innovation.  Många idag känner en oro för stora hållbarhetsutmaningar, men att det är lika tydligt hur man ska gå till väga för att lösa dem. Med Solve for Tomorrow hoppas vi bidra till att tillgängliggöra teknologi och göra det möjligt för fler att vara delaktig i utvecklingen av framtiden produkter och tjänster. Så kan vi göra tech mer inkluderande och jämlik

Alexander Grimsen, Corporate Citizenship Lead på Samsung Electronics Nordic.

Sverige sticker ut i oron för brottsligheten

Störst differens mellan länderna är rädslan för att samhället inte prioriterar frågor om brottslighet. Där är svenskarna nästan 30 procent mer oroliga jämfört med finländarna.

Ungas oro

Nordiska ungdomar oroar sig för den psykiska ohälsan i samhället och upplever att frågan inte prioriteras. 62 procent anger att de känner oro för att samhället inte prioriterar frågor som handlar om psykisk ohälsa. Det innebär att frågan toppar listan över vad unga känner oro för i samtliga nordiska länder.

Rasism kommer på andra plats över vad unga i Norden känner oro att samhället inte prioriterar. Fler än hälften (57 procent) oroar sig över rasism i samhället.

55 procent av Nordens unga känner oro att samhället inte prioriterar frågor som handlar om hot och hat online. Undersökningen visar att det främst är tjejer som känner oro kopplat till hot och hat online. 64 procent av tjejerna och 47 procent av killarna uppger att detta.

Klimatet är inte högsta prioritet för Nordens unga
Ungas oro för klimatet kommer först på fjärde plats när man listar de frågor som flest unga känner oro kopplat till. 53,4 procent anger att känner oro för klimatförändringar och miljöförstöringar.

Undersökningen visar att det finns en tydlig skillnad mellan ungdomar i de olika länderna när det kommer till deras oro. Finska ungdomar är minst oroliga medan svenskar är mest oroliga. 6 av 10 unga svenskar känner oro för olika samhällsproblem jämfört med 4 av 10 unga finländare.

Senaste nytt!

När första versionen av den här rapporten skulle publiceras bröt ett krig ut i Europa. Samtidigt är vi på väg ut ur en global pandemi som präglat vår tillvaro de senaste två åren. För att ge unga en möjlighet att göra sina röster hörda kopplat till aktuella världshändelser presenteras här rykande färska siffror från en kompletterande undersökning med 2000 nordiska unga i åldrarna 16-25 år som visar ungas oro och behov just nu. Undersökningen genomfördes av Dynata genom webbpaneler under perioden 18- 30 mars 2022.

Om Solve for Tomorrow

För att ge unga verktygen för att kunna driva samhällsförändring med hjälp av teknologi och innovation har Samsung Electronics Nordic lanserat Solve for Tomorrow i Norden, ett globalt initiativ för att skapa nästa generations changemakers och öka kunskapen inom tech, innovation och problemlösning. Solve for Tomorrow är designad av Hyper Island och riktar sig till alla ungdomar mellan 16–25 år som vill tackla utmaningar inom hållbarhet, jämställdhet, hälsa och Agenda 2030.

Om rapporten: Solve for Tomorrow Report

Rapporten kartlägger ungas oro inför framtiden. Den utgår från unga i Norden den vilar på en undersökning genomförd av Dynata på uppdrag av Fryshuset och Samsung Electronics Nordic. Datainsamlingen genomfördes via webbpaneler under perioden 20–27, oktober, 2021 med 2075 respondenter i åldrarna 16–25 år. Den är nationellt representativ utifrån ålder och kön i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är jämnt fördelad mellan samtliga länder. (klicka på bilden för att ta del av hela rapporten som .pdf)

 

In English

Young people have a strong drive to create positive change in society. Whether concerning pandemics, climate and environment or mental health, young people want to get involved in shaping the future. While the will is there, it is not always so easy to know how to go about it or make your voice heard. This is the basis of Solve for Tomorrow and the collaboration between Fryshuset and Samsung Electronics Nordic. With the Solve for Tomorrow Report 2022 we want to highlight which issues young people find most important and engaging in Nordic society. We also want to give young people the opportunity to tell us if they feel they can make a difference, who is responsible and how they see the role of technology as a force for change

According to the survey, almost nine out of ten young people in the Nordic region believe that technology and digital innovations can help solve major societal challenges.

The biggest differences in young people’s concerns between the Nordic countries are related to wars and conflicts, and the fact that society does not prioritize crime-related issues.

While 39 per cent of Finnish respondents say they are worried about wars and conflicts, 70 per cent of Swedish respondents are worried about them. Concerns about crime weigh on 41 per cent of Finnish respondents, compared with 68 per cent of Swedish respondents. In both Norway and Denmark, 51 per cent of respondents say they have concerns about crime.

The responses show that girls are often more anxious than boys about the future. The biggest difference between the sexes is the fear that society will not prioritize mental health problems and gender equality. 73 percent of girls are worried about mental health problems, compared to 52 percent of boys. Boys are the least concerned that society does not prioritize equality issues.

About Solve for Tomorrow report

The report identifies young people’s concerns about the future. It is based on a survey conducted by Dynata on behalf of Fryshuset and Samsung Electronics Nordic for Nordic young people. Data collection was carried out through online panels on 20–27 October 2021 and 8–29 March 2022 with the help of 4075 respondents aged 16–25. The sample is evenly distributed between age and sex and from all different countries (Sweden, Norway, Denmark, Finland).

Read the full report in English here.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår