Story
Fryshuset Grundskola Västra
Husby

Jag är uppväxt i en småstad i Östergötland på 80-talet, där majoriteten av klasskamraterna var blonda och hade blå ögon, där jag stack ut. Känslan av att vara annorlunda grundades där. I Husby möttes jag av värme och genuinitet, en kom-som-du-är-mentalitet. Jag önskar att det hade funnits ett Husby där jag växte upp.

Språket är ett måste för att kunna lära sig annat
Som förstelärare jobbar jag språkutvecklande. Det innebär lektionsbesök hos mina kollegor och att driva ämnesöverskridande arbeten för att utveckla elevernas ordförståelse. Det innebär också att läsa igenom texter eller uppgifter för att hitta ord och begrepp som behöver förklaras extra, eller formuleras om för att underlätta för eleverna. Det innehåller även så mycket mer.

De ämnen jag fokuserar på först är SO och NO. Det är där eleverna brukar ha svårt när det kommer till den språkliga biten. Där används många kluriga ord och begrepp.

Trygghet för att kunna lära
För att kunna jobba med språkutveckling krävs trygghet, studiero och en känsla av gemenskap. Jag skapar det bland annat genom att ha samma struktur på alla lektioner. Jag lägger upp lektionsplaneringarna i Google Classroom med tillhörande uppgift kvällen innan. När eleverna kommer in i klassrummet möter jag var och en i dörren. Vi samlas för en gruppstärkande uppgift och har därefter en gemensam genomgång av det egna arbetet. Vi avslutar alltid lektionen tillsammans.

Lång erfarenhet inom skola
Jag utbildade mig till gymnasielärare i svenska och historia på Uppsala Universitet och har jobbat i 13 år på skolor i bland annat Uppsala och Sollentuna. Jag tar med mig alla mina tidigare erfarenheter in i detta. Det känns spännande att få utmanas och tillsammans med mina kollegor sikta mot något så viktigt som 100 procent gymnasiebehörighet nästa år.

Lärande ska inte vara en isolerad kunskap. Vi lärare på olika skolor behöver mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper. Tveka inte att höra av dig!”

Gabriella Persson, lärare i svenska (Sv) och svenska som andra språk (Sv) samt mentor för årskurs 9.
gabriella.persson@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.