Emma Svedberg, Jazz på Danslinjen

Utbildad vid Balettakademien Stockholm samt dåvarande Danshögskolan.

Lång erfarenhet som jazzdanslärare och är numera en del av det fasta kollegiet på Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm.

Har även under många år undervisat vid bl. a. pedagogutbildningen på Dans- och Cirkushögskolan/SKH samt Balettakademiens Yrkesdansarutbildning.

Frekvent anlitad som gästpedagog och ger workshops runtom i Sverige samt i Finland.

Arbetade under flera år som koreografassistent till Charles Moore och är även verksam som koreograf.

 

”Under mina lektioner lägger jag stor vikt vid musikalitet, stilmedvetenhet, dynamik, den egna tolkningsförmågan samt självklart, teknik. Genom att försöka skapa en varm och tillåtande stämning i dansstudion, hoppas jag att mina elever hittar sin förmåga att våga prova och kan tillåta sig själva att misslyckas, för att lättare nå vidare i sin utveckling”.