image

Fryshuset Akademiska Järva

Fryshuset Akademiska Järva är en F-6 skola med fokus på IT och programmering. Vi jobbar för att ge alla våra elever digital kompetens och de bästa förutsättningarna att trivas och nå goda resultat.

Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande

Vi vill bidra till kunskaper som rustar våra elever inför framtiden. I en alltmer digitaliserad värld är kunskaper inom IT en stor fördel. Därför har vi på Fryshuset Akademiska Järva IT och programmering som en röd tråd genom hela skoltiden. Vi erbjuder datorer till våra elever redan från förskoleklass.

Inom alla ämnen har vi även stort fokus på svenska språket då vi vet ett rikt språk ger större möjligheter för eleverna att lyckas med sina studier.

Vi är övertygade om att alla barn kan nå framgång med rätt förutsättningar. En god studiero där eleverna kan fokusera, känna trygghet och aktivt få delta i undervisningen ökar trivseln och får eleverna att tycka om att gå till skolan. Vi på Fryshuset Akademiska Järva ser olikheter som en tillgång och arbetar med ett interkulturellt förhållningssätt. Hos oss är målet att alla elever ska nå kunskapsmålen och få möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Fryshuset Akademiska Järva erbjuder bland annat:

  • Egen dator till alla elever redan från förskoleklass
  • Programmering som fristående ämne från förskoleklass till åk 6
  • Enbart legitimerade lärare
  • Fokus på svenska språket
  • Lugn skolmiljö med hög vuxennärvaro
  • Kostnadsfri läxhjälp varje dag
  • Halalkött och vegansk mat tillagad i vårt eget skolkök.
  • Skolskjuts eller SL-kort till de elever som behöver

Vill ni veta mer om skolan, eller komma på besök?

Varmt välkomna att kontakta skolchef Yazmine Nour Josander:yazmine.nour-josander@fryshuset.se

Följ oss gärna på Instagram för att ta del av allt spännande som händer!

Kontakt

TRUE STORIES

True stories

Berättelser från Fryshuset Inspireras av unga, anställda och andra på Fryshuset.

Visa alla berättelser

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår