image

Kontakt

Frånvaro och ledighetsansökan
Frånvarorapport och ledighetsansökan finns på SchoolSoft.

Rektor
Annika Wennman annika.wennman@fryshuset.se, 076-126 95 15

SchoolSoft
Nina Frödin nina.frodin@fryshuset.se

Skolsköterska
Susan Moradi susan.moradi@fryshuset.se

Studie- och yrkesvägledare samt biträdande rektor
Petra Ahrnstedt, petra.ahrnstedt@fryshuset.se

Vaktmästare
Dana Ali dana.ali@fryshuset.se

Klagomål
Med klagomål avses att vår verksamhet inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, till exempel skollagen. Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller dig eller en närstående till dig.

I första hand är det bäst att kontakta den lärare, mentor eller rektor som berörs av klagomålet. Om frågan inte är löst kontaktar du huvudmannen för skolan.

Huvudman för Fryshusets grundskola nås på skolchef@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår