image

Utbildningar

Vi utbildar också unga, vuxna, kommuner, organisationer och företag i medling och konfliktlösning. Om du är intresserad av att gå en av våra utbildningar kan du anmäla ditt intresse här.

Organisationer och företag

Om du är intresserad av att ta metoden DPC till din organisation, företag eller myndighet så arrangerar vi både hela utbildningar för 8-16 personer samt erbjuder möjlighet att delta på en utbildning med blandade deltagare på Fryshuset en gång om året.

Vi har erfarenhet av att utbilda grupper på ledningsnivå, ungdomsgrupper från 15 år och uppåt, och personalgrupper inom olika områden. Hör av er med ert behov så hittar vi en bra lösning som passar er.

Kontakta sarah.dolah@fryshuset.se för mer information.

Ladda ner PDF om utbildningen här. 

För dig som är ung ledare

Om du är en ung ledare som är en positiv förebild för andra unga och som har behov av att utveckla dina kunskaper inom konfliktförståelse och medling så kan du anmäla ditt intresse till att delta vid en av våra utbildningar under 2021 genom att maila sarah.dolah@fryshuset.se. Berätta vem du är, varför du är intresserad av utbildningen och varför du tror att den kommer vara användbar för dig i ditt engagemang eller arbete. Vi rekryterar deltagare baserat på olika kriterier, och söker alltid att skapa en blandad grupp som kan lära sig mycket av varandra.

Sagt om våra utbildningar:

”Jag kunde använda mig av verktygen redan veckan efter utbildningen. En situation uppstod på fritidsgården mellan två unga och jag valde att agera på ett annat sätt än jag brukar. Jag testade det vi lärt oss, och det fungerade! Jag tror att lösningen blev mer hållbar än den hade blivit om jag gjorde som jag brukat förut.”

”Efter utbildningen hände det en stor grej: en anhörig kom och ville att vi skulle medla mellan två killar. Då sa vi att vi testar som vi gjorde på utbildningen. Vi träffade båda sidorna. Till slut fick de träffa varandra och de kom på lösningen själva och idag är det lugnt mellan dom”

”Förut när jag mötte unga i konflikter så reagerade jag mycket känslomässigt. Nu är jag mer uppmärksam på vad som sker i situationen och med mig själv. Jag vet att jag har möjligheten att gå därifrån om jag vill.”

”En gång åkte jag på en resa med några ungdomar. Det hände en konflikt. När den uppstod använde jag parafrasering, jag pratade och var opartisk, visade att jag förstod. Det slutade med att de blev sams och skakade hand. Jag förstod inte förrän senare att jag hade använt verktygen från kursen. Jag ställde följdfrågor, jag lyckades hitta vart problemet fanns och hur det uppstod”

”Utbildningen gör så att man kan ta in komplex information om hur konflikt fungerar på ett enkelt sätt, tack vare det pedagogiska upplägget och utbildarens goda pedagogiska förmåga.”

”Isberget har lärt mig att det ibland rör sig om en konflikt som de unga ärvt från äldre bröder, som de inte har med att göra. När jag pekar ut det så funkar det för att få de unga att släppa konflikten”

”Det här går att använda sig av i flera olika delar av livet. Man får perspektiv att se på samhället, om hur utveckling sker och hur man får ett samhälle att röra sig framåt.”

”Jag har ändrat mitt sätt att se på hur jag agerar i konflikter och vad som triggar mig”