image

Skaffa jobb

Behöver du ett jobb? Här har Fryshuset samlat kunskap, information och tips från kunniga människor och trovärdiga organisationer för att vägleda dig till hur du gör för att skaffa ett jobb. Hoppas det ska vara till din hjälp!

Svara på ett par frågor i vår enkät, så kan vi ge dig stöd att navigera i vuxenvärlden!

Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen
För att få vägledning och stöd att hitta jobb eller annan väg framåt, dit du vill.
För att öka chansen att få jobb.

Checklista – Praktiska förberedelser

  • Mailadress – Du behöver en mailadress för kunna bli kontaktad.
   Gärna en adress som innehåller ditt för- och efternamn. T.ex. förnamn.efternamn@gmail.com
  • Telefonnummer – Du behöver ett telefonnummer där du kan bli kontaktad.
  • Bankkonto – Du behöver ett bankkonto för att arbetsgivaren ska kunna betala ut din lön.
  • Bank ID – Bank ID behöver du för att kunna registrera dig på Arbetsförmedlingen
  • Skriv in dig på Arbetsförmedlingen
  • Skriv ett CV – CV berättar för arbetsgivaren om vad du kan och att du är rätt person för jobbet.
  • Skriv ett personlig brev – Ett personligt brev, eller ansökningsbrev, är till för att arbetsgivaren ska få en första bild av dig och vem du är.


Källa: Arbetsförmedlingen och Fryshusets studie och yrkesvägledare inom skolor och Stöd och matchning.