image

Dialogue for Peaceful Change

Unga Fredsbyggare använder sig av konfliktlösningsmetoden Dialogue for Peaceful change (DPC).

Dialogue for Peaceful Change (DPC) har utvecklats av internationella experter inom medling och konflikthantering på fredscentret Corrymeela i Nordirland. Erfarenheten från det långa inbördeskriget lade grunden för denna metod som vi använder inom Unga Fredsbyggare. Vi ökar förståelsen för hur konflikter fungerar, både biologiskt och socialt, och hur de hänger ihop med motstånd till förändring och förser unga med nödvändiga verktyg för att kunna hantera och framförallt förebygga konflikter, genom bland annat medlande kommunikation.

Målet med Dialogue for Peaceful Change är i förlängningen ett fredligare samhälle, där unga kan leva utan rädslor, polarisering och kränkningar. Att stärka unga som aktörer i sina egna liv och i samhället tror vi är en förutsättning för att lyckas.

Metoden ger:

 • Ökad kunskap och förståelse för varför konflikter uppstår och eskalerar
 • Nya verktyg i konflikthantering och medling
 • Ett stärkt självförtroende och känsla av aktörskap när det kommer till konflikthantering och trygghetsskapande.

Metoden utgår från 4 moduler:

 1. Vad är en konflikt?
  Vad har deltagarna för erfarenheter av att se eller befinna sig i konflikt? Denna del består av en blandning av aktiviteter, reflektion och teori.
 2. Hur fungerar en konflikt?
  Deltagarna lär sig varför konflikter uppstår och vad är det som driver dem ur ett biologiskt och socialt perspektiv och hur de ofta hänger ihop med ett motstånd till förändring. Vi går igenom teorin bakom medlande kommunikation.
 3. Verktyg
  Deltagarna lär sig en rad olika verktyg som kan användas i konfliktsituationer både i arbetet och privatlivet. Bland annat en 6-stegs metod i medling, hur man tillämpar en medlande kommunikation, parafrasering och empatiskt lyssnande.
 4. Praktik och övning
  Deltagarna får möjlighet att öva på konfliktlösning och medling bland annat genom att iscensätta konfliktsituationer med coaching av våra utbildare. De får göra en plan för hur kunskapen de fått under utbildningen kan användas vidare, genom att skapa egna projekt, samarbeten eller utbyten med andra organisationer och aktörer i samhället.

Ta metoden till din organisation!
Hör av dig till projektledare Sarah Dolah:
sarah.dolah@fryshuset.se
+4676 001 06 44
www.dialogueforpeacefulchange.org

Sagt om våra utbildningar:

”Jag kunde använda mig av verktygen redan veckan efter utbildningen. En situation uppstod på fritidsgården mellan två unga och jag valde att agera på ett annat sätt än jag brukar. Jag testade det vi lärt oss, och det fungerade! Jag tror att lösningen blev mer hållbar än den hade blivit om jag gjorde som jag brukat förut.”

”Förut när jag mötte unga i konflikter så reagerade jag mycket känslomässigt. Nu är jag mer uppmärksam på vad som sker i situationen och med mig själv. Jag vet att jag har möjligheten att gå därifrån om jag vill.”

”Hemligheten bakom DPC ligger i sättet att lyssna på. Det gäller att undvika att döma eller lägga ord i andras munnar.”

”Jag har alltid trott att förändring inte är möjlig utan blodspillan. Nu tror jag att det skulle kunna gå.”

”Utbildningen gör så att man kan ta in komplex information om hur konflikt fungerar på ett enkelt sätt, tack vare det pedagogiska upplägget och utbildarens goda pedagogiska förmåga.”

”En viktig lärdom är att vi som medlar inte ’äger problemet’ – det gör de som befinner sig i konflikt. Vi äger däremot processen. Vi kan inte heller lösa alla konflikter som uppstår.”

”Det här går att använda sig av i flera olika delar av livet. Man får perspektiv att se på samhället, om hur utveckling sker och hur man får ett samhälle att röra sig framåt.”

Ladda ner PDF om utbildningen här. 

Tack till Postkodlotteriet möjliggör att vi kan implementera denna metod på Fryshuset och i Sverige.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.